Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

16   Sysselsatte personer, 55-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  I alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
I alt 100 80,8 4,0 5,2 10,1
Helsesekretær 100 85,3 5,4 1,5 7,8
Hjelpepleier 100 90,4 2,1 1,3 6,3
Omsorgsarbeider 100 93,3 3,4 0,8 2,5
Ambulansearbeider 100 85,0 - - 15,0
Apotektekniker 100 10,2 - - 89,8
Fotterapeut 100 55,4 1,2 4,8 38,6
Barne-/ungdomsarbeider 100 60,0 2,3 7,7 30,0
Tannhelsesekretær 100 61,3 3,9 7,2 27,6
Tanntekniker 100 13,5 - 2,7 83,8
Aktivitør 100 82,5 4,6 3,6 9,2
Annen videregående helseutd. 100 90,5 2,6 1,5 5,5
Ergoterapeut 100 79,5 4,1 8,2 8,2
Fysioterapeut 100 77,7 4,7 4,6 13,0
Jordmor 100 88,6 3,2 4,0 4,2
Radiograf 100 84,4 3,1 6,3 6,3
Sykepleier 100 85,7 3,1 5,4 5,8
Vernepleier 100 74,8 8,8 8,0 8,4
Helsesøster 100 78,0 10,3 7,5 4,2
Tannpleier 100 66,7 5,8 7,2 20,3
Audiograf 100 92,9 - - 7,1
Bioingeniør 100 65,9 2,7 22,4 9,0
Optiker 100 1,0 1,0 1,0 97,1
Ortopediingeniør 100 - 11,1 - 88,9
Barnevernspedagog 100 53,7 12,5 14,8 19,1
Sosionom 100 62,1 20,3 6,4 11,3
Reseptar 100 10,1 2,9 4,3 82,6
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 62,9 16,4 13,3 7,4
Klinisk ernæringsfysiolog 100 - - 87,5 12,5
Farmasøyt 100 2,2 2,2 3,5 92,2
Kiropraktor 100 78,9 - - 21,1
Perfusjonist 100  100,0 - - -
Lege 100 61,0 6,8 19,2 13,1
Legespesialist 100 84,3 4,4 5,0 6,3
Tannlege 100 86,4 2,6 4,3 6,7
Tannlegespesialist 100 79,7 2,3 12,0 6,0
Psykolog 100 60,3 5,5 25,0 9,1
Annen helseutd. på univ. 100 96,4 1,2 - 2,4
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller