Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

15   Sysselsatte personer, 40-54 år, med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  I alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
I alt 100 79,1 4,3 5,7 10,9
Helsesekretær 100 83,0 3,2 1,2 12,5
Hjelpepleier 100 85,5 3,0 2,6 8,8
Omsorgsarbeider 100 90,9 2,9 1,7 4,5
Ambulansearbeider 100 77,2 14,1 0,2 8,4
Apotektekniker 100 5,2 0,9 0,4 93,6
Fotterapeut 100 56,2 2,5 4,3 37,0
Barne-/ungdomsarbeider 100 28,7 2,9 24,2 44,1
Tannhelsesekretær 100 63,4 4,5 5,2 26,8
Tanntekniker 100 9,6 0,5 1,8 88,1
Aktivitør 100 75,8 3,9 6,0 14,2
Annen videregående helseutd. 100 88,1 1,9 1,7 8,3
Ergoterapeut 100 82,9 8,2 4,0 4,9
Fysioterapeut 100 77,7 3,9 4,6 13,7
Jordmor 100 90,7 1,9 4,3 3,1
Radiograf 100 89,5 0,7 3,1 6,7
Sykepleier 100 84,4 3,6 5,6 6,3
Vernepleier 100 74,8 9,6 10,9 4,6
Helsesøster 100 80,1 9,3 6,8 3,8
Tannpleier 100 68,2 3,0 11,9 16,9
Audiograf 100 68,4 - 5,3 26,3
Bioingeniør 100 76,5 1,5 9,4 12,6
Optiker 100 5,6 0,3 1,7 92,4
Ortopediingeniør 100 2,0 2,0 2,0 94,0
Barnevernspedagog 100 66,3 12,9 10,1 10,7
Sosionom 100 65,7 18,6 5,1 10,6
Reseptar 100 3,6 2,1 1,8 92,5
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 63,2 16,6 11,1 9,1
Klinisk ernæringsfysiolog 100 19,4 6,5 64,5 9,7
Farmasøyt 100 3,2 2,2 3,9 90,6
Kiropraktor 100 84,9 - 1,1 14,0
Perfusjonist 100  100,0 - - -
Lege 100 74,5 4,9 11,1 9,5
Legespesialist 100 88,2 3,1 4,3 4,4
Tannlege 100 88,5 2,2 4,3 4,9
Tannlegespesialist 100 78,1 3,6 12,4 5,8
Psykolog 100 66,5 4,9 18,1 10,5
Annen helseutd. på univ. 100 95,2 0,8 1,9 2,1
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller