Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

14   Sysselsatte personer, 16-39 år, med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  I alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
I alt 100 76,7 2,9 4,0 16,3
Helsesekretær 100 70,0 2,6 1,4 26,1
Hjelpepleier 100 83,0 2,3 2,2 12,5
Omsorgsarbeider 100 68,2 3,1 3,6 25,2
Ambulansearbeider 100 85,1 5,9 1,1 7,9
Apotektekniker 100 6,1 1,2 1,2 91,5
Fotterapeut 100 41,2 1,3 3,0 54,6
Barne-/ungdomsarbeider 100 15,3 3,1 18,0 63,6
Tannhelsesekretær 100 59,7 1,4 4,9 34,0
Tanntekniker 100 6,7 - 0,6 92,7
Aktivitør 100 68,3 3,0 6,1 22,6
Annen videregående helseutd. 100 82,4 0,9 1,2 15,4
Ergoterapeut 100 83,8 6,7 2,3 7,1
Fysioterapeut 100 84,1 3,5 1,3 11,1
Jordmor 100 96,5 1,5 0,5 1,5
Radiograf 100 91,4 0,4 1,6 6,6
Sykepleier 100 92,4 1,7 1,2 4,6
Vernepleier 100 82,5 5,5 7,4 4,5
Helsesøster 100 89,5 6,5 1,6 2,4
Tannpleier 100 77,7 1,8 2,8 17,7
Audiograf 100 73,0 0,9 2,7 23,4
Bioingeniør 100 81,5 1,1 6,5 10,9
Optiker 100 2,6 0,4 2,1 94,9
Ortopediingeniør 100 1,9 - 1,9 96,3
Barnevernspedagog 100 70,7 8,2 11,0 10,0
Sosionom 100 75,6 12,4 2,8 9,2
Reseptar 100 3,3 2,1 3,7 90,9
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 70,1 12,6 6,2 11,1
Klinisk ernæringsfysiolog 100 27,5 10,0 47,5 15,0
Farmasøyt 100 4,9 5,1 6,6 83,4
Kiropraktor 100 85,1 - 0,7 14,2
Perfusjonist 100  100,0 - - -
Lege 100 89,8 2,6 3,8 3,9
Legespesialist 100 91,3 1,8 5,0 1,8
Tannlege 100 91,8 1,0 3,5 3,7
Tannlegespesialist 100 86,2 - 6,9 6,9
Psykolog 100 59,9 8,0 21,7 10,4
Annen helseutd. på univ. 100 93,5 0,8 1,9 3,8
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller