Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

13   Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  I alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
I alt 100 78,3 3,7 4,9 13,1
Helsesekretær 100 74,8 2,9 1,3 20,9
Hjelpepleier 100 85,5 2,6 2,3 9,6
Omsorgsarbeider 100 78,0 3,0 2,7 16,3
Ambulansearbeider 100 81,4 9,4 0,7 8,4
Apotektekniker 100 6,1 1,1 1,0 91,8
Fotterapeut 100 45,9 1,6 3,4 49,1
Barne-/ungdomsarbeider 100 26,0 2,9 18,5 52,5
Tannhelsesekretær 100 61,5 3,0 5,2 30,4
Tanntekniker 100 8,8 0,2 1,4 89,5
Aktivitør 100 73,1 3,6 5,9 17,5
Annen videregående helseutd. 100 85,0 1,4 1,4 12,3
Ergoterapeut 100 83,1 7,0 3,5 6,4
Fysioterapeut 100 80,3 3,9 3,3 12,5
Jordmor 100 91,9 2,0 3,2 2,9
Radiograf 100 90,4 0,6 2,3 6,6
Sykepleier 100 88,2 2,7 3,6 5,5
Vernepleier 100 79,0 7,4 8,9 4,7
Helsesøster 100 80,8 9,2 6,3 3,7
Tannpleier 100 72,4 2,7 7,3 17,6
Audiograf 100 73,6 0,6 3,1 22,7
Bioingeniør 100 77,8 1,4 9,2 11,5
Optiker 100 3,4 0,4 1,8 94,3
Ortopediingeniør 100 1,8 1,8 1,8 94,7
Barnevernspedagog 100 68,2 10,1 10,9 10,8
Sosionom 100 69,4 16,2 4,3 10,1
Reseptar 100 4,2 2,2 2,9 90,7
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 64,6 15,7 10,4 9,3
Klinisk ernæringsfysiolog 100 19,5 6,9 60,9 12,6
Farmasøyt 100 3,6 3,3 4,8 88,2
Kiropraktor 100 84,6 - 0,8 14,6
Perfusjonist 100  100,0 - - -
Lege 100 83,7 3,5 6,8 6,0
Legespesialist 100 87,2 3,4 4,5 4,8
Tannlege 100 88,9 2,0 4,1 5,1
Tannlegespesialist 100 79,6 2,7 11,7 6,0
Psykolog 100 63,0 6,1 20,6 10,2
Annen helseutd. på univ. 100 94,2 0,8 1,8 3,2
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller