Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

12   Sysselsatte i alderen 55-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt 32 236 74,7 27 758 64,3 24 936 57,8
Helsesekretær  204 71,6  166 58,3  149 52,1
Hjelpepleier 9 583 68,4 6 978 49,8 5 986 42,7
Omsorgsarbeider  727 91,4  576 72,4  492 61,9
Ambulansearbeider 40 97,6 45 109,9 41 98,8
Apotektekniker 49 81,7 40 66,6 38 62,7
Fotterapeut 83 73,5 76 67,6 65 57,7
Barne-/ungdomsarbeider 1 907 61,0 1 353 43,3 1 183 37,9
Tannhelsesekretær  181 67,5  152 56,9  134 49,9
Tanntekniker 37 100,0 41 110,2 40 107,4
Aktivitør  303 68,1  229 51,4  196 44,0
Annen videregående helseutd.  274 100,0  232 84,6  200 73,0
Ergoterapeut  195 82,3  175 73,9  158 66,9
Fysioterapeut 1 139 85,5 1 067 80,1  995 74,7
Jordmor  404 73,9  323 59,0  285 52,1
Radiograf 64 78,0 56 68,1 48 58,5
Sykepleier 8 053 72,0 6 635 59,3 5 895 52,7
Vernepleier  274 76,3  255 71,1  224 62,4
Helsesøster  765 78,2  657 67,2  597 61,0
Tannpleier 69 75,8 62 68,6 57 62,5
Audiograf 14 87,5 13 78,2 11 66,8
Bioingeniør  411 83,7  363 73,9  339 69,1
Optiker  102 87,9  109 93,9  102 88,0
Ortopediingeniør 9 69,2 8 61,1 7 56,8
Barnevernspedagog  257 72,4  232 65,4  200 56,3
Sosionom  912 79,4  862 75,1  768 66,9
Reseptar 69 80,2 64 74,3 58 67,8
Øvrig helseutd. m/høgskole  421 85,7  412 84,0  379 77,2
Klinisk ernæringsfysiolog 16 88,9 17 96,4 15 82,8
Farmasøyt  370 87,3  384 90,5  367 86,5
Kiropraktor 19 100,0 23 120,0 22 116,6
Lege  574 88,2  675 103,7  645 99,1
Legespesialist 2 781 96,0 3 335 115,2 3 201 110,5
Tannlege 1 043 87,2 1 150 96,2 1 102 92,1
Tannlegespesialist  133 97,1  154 112,1  150 109,4
Psykolog  668 92,5  754 104,4  721 99,9
Annen helseutd. på univ. 86 100,0 82 94,8 68 78,6
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller