Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

11   Sysselsatte 40-54 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk uten personer i fødselspermisjon Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt  103 578 90,5 91 494 79,9 91 282 79,8 84 069 73,5 83 854 73,3
Helsesekretær 1 207 82,6 1 015 69,5 1 012 69,2  909 62,2  905 61,9
Hjelpepleier 31 404 86,4 24 152 66,4 24 121 66,3 21 326 58,6 21 295 58,6
Omsorgsarbeider 3 262 93,3 2 528 72,3 2 525 72,2 2 221 63,5 2 219 63,5
Ambulansearbeider  417 98,1  460 108,2  459 108,0  429 101,1  428 100,8
Apotektekniker  233 86,0  203 75,0  203 74,9  185 68,4  185 68,3
Fotterapeut  276 80,9  258 75,7  257 75,4  226 66,3  225 66,0
Barne-/ungdomsarbeider 4 186 87,2 3 409 71,0 3 402 70,9 3 048 63,5 3 042 63,4
Tannhelsesekretær  883 85,3  761 73,5  760 73,4  695 67,1  694 67,0
Tanntekniker  219 90,9  231 95,8  231 95,8  223 92,7  223 92,7
Aktivitør 1 659 86,5 1 330 69,4 1 325 69,1 1 217 63,5 1 213 63,3
Annen videregående helseutd.  960 98,4  838 85,9  838 85,9  746 76,5  746 76,4
Ergoterapeut  754 90,8  685 82,5  682 82,2  631 76,0  628 75,7
Fysioterapeut 3 404 94,1 3 384 93,6 3 374 93,3 3 239 89,6 3 229 89,3
Jordmor 1 213 93,2 1 018 78,2 1 013 77,8  943 72,4  939 72,1
Radiograf  550 93,1  519 87,9  517 87,5  485 82,0  482 81,6
Sykepleier 27 901 92,5 24 399 80,9 24 332 80,6 22 602 74,9 22 536 74,7
Vernepleier 2 646 93,5 2 533 89,5 2 528 89,4 2 280 80,6 2 275 80,4
Helsesøster 1 783 94,9 1 567 83,4 1 562 83,2 1 467 78,1 1 463 77,9
Tannpleier  396 89,4  355 80,0  353 79,7  338 76,3  337 76,0
Audiograf 38 88,4 35 81,3 34 79,0 33 76,2 32 73,9
Bioingeniør 2 108 92,9 1 921 84,7 1 918 84,6 1 838 81,0 1 835 80,9
Optiker  302 94,4  308 96,4  307 96,1  299 93,5  298 93,2
Ortopediingeniør 50 94,3 51 96,8 51 96,8 51 95,7 51 95,7
Barnevernspedagog 1 526 90,8 1 460 86,9 1 456 86,7 1 315 78,3 1 311 78,1
Sosionom 2 490 89,3 2 410 86,5 2 405 86,3 2 206 79,1 2 202 79,0
Reseptar  280 90,3  256 82,5  255 82,2  245 78,9  244 78,6
Øvrig helseutd. m/høgskole 1 741 93,4 1 733 93,0 1 732 92,9 1 608 86,2 1 606 86,2
Klinisk ernæringsfysiolog 31 96,9 30 94,1 30 94,1 28 86,1 28 86,1
Farmasøyt  588 94,2  595 95,3  594 95,2  576 92,4  576 92,2
Kiropraktor 93 97,9  105 111,0  105 111,0  102 106,9  102 106,9
Lege 1 882 92,6 2 194 108,0 2 178 107,2 2 124 104,5 2 103 103,5
Legespesialist 5 304 98,3 6 577 121,9 6 559 121,5 6 422 119,0 6 400 118,6
Tannlege 1 579 95,6 1 753 106,1 1 750 106,0 1 696 102,7 1 694 102,5
Tannlegespesialist  137 98,6  158 113,6  157 112,9  156 111,9  155 111,2
Psykolog 1 692 95,8 1 894 107,2 1 886 106,8 1 819 103,0 1 812 102,6
Annen helseutd. på univ.  384 99,0  368 94,5  367 94,2  342 88,2  341 87,9
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller