Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

10   Sysselsatte i alderen 16-39 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk uten personer i fødselspermisjon Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt 99 395 86,9 84 604 74,0 80 158 70,1 77 565 67,8 73 301 64,1
Helsesekretær 2 481 77,8 2 051 64,3 1 938 60,7 1 837 57,6 1 729 54,2
Hjelpepleier 19 455 83,4 13 780 59,1 13 101 56,2 12 204 52,3 11 559 49,6
Omsorgsarbeider 5 458 81,1 4 069 60,4 3 840 57,0 3 577 53,1 3 365 50,0
Ambulansearbeider  443 96,1  481 104,4  475 103,0  455 98,7  449 97,3
Apotektekniker 1 111 77,0  964 66,8  920 63,8  873 60,5  832 57,7
Fotterapeut  779 75,3  704 68,1  665 64,3  634 61,3  598 57,8
Barne-/ungdomsarbeider 7 078 77,7 5 853 64,2 5 493 60,3 5 236 57,4 4 897 53,7
Tannhelsesekretær 1 001 79,4  837 66,4  794 63,0  764 60,6  723 57,3
Tanntekniker  165 89,2  162 87,3  154 83,3  155 83,7  148 79,7
Aktivitør 1 534 80,1 1 224 63,9 1 160 60,5 1 106 57,7 1 045 54,6
Annen videregående helseutd. 1 816 94,0 1 363 70,6 1 323 68,5 1 239 64,1 1 201 62,2
Ergoterapeut 1 107 88,1 1 025 81,6  967 77,0  959 76,4  905 72,1
Fysioterapeut 3 137 88,1 3 148 88,5 2 984 83,8 3 010 84,6 2 850 80,1
Jordmor  604 95,0  489 76,9  457 71,9  448 70,5  417 65,6
Radiograf  996 94,3  962 91,1  918 87,0  901 85,3  859 81,3
Sykepleier 29 734 91,7 25 108 77,5 23 691 73,1 23 047 71,1 21 679 66,9
Vernepleier 3 464 92,6 3 251 86,9 3 102 82,9 2 976 79,5 2 833 75,7
Helsesøster  382 93,2  309 75,4  281 68,6  286 69,7  259 63,1
Tannpleier  395 85,1  357 77,0  336 72,5  334 72,1  314 67,7
Audiograf  111 85,4  107 82,0  100 76,7  103 79,0 96 73,7
Bioingeniør 2 092 89,0 1 939 82,5 1 833 78,0 1 840 78,3 1 737 73,9
Optiker  530 88,0  514 85,5  497 82,6  497 82,6  481 79,8
Ortopediingeniør 54 90,0 52 87,4 52 87,4 50 82,8 50 82,8
Barnevernspedagog 2 570 90,0 2 439 85,4 2 298 80,5 2 209 77,4 2 077 72,8
Sosionom 2 567 90,6 2 455 86,6 2 330 82,2 2 250 79,4 2 132 75,2
Reseptar  243 90,0  222 82,4  204 75,7  212 78,3  194 71,7
Øvrig helseutd. m/høgskole  578 92,5  569 91,0  530 84,8  534 85,5  496 79,4
Klinisk ernæringsfysiolog 40 93,0 40 93,1 39 90,8 37 86,0 36 83,7
Farmasøyt  610 91,0  606 90,5  570 85,1  589 87,9  554 82,7
Kiropraktor  141 92,2  157 102,7  155 101,3  153 99,9  151 98,5
Lege 4 918 87,2 5 433 96,3 5 194 92,1 5 291 93,8 5 052 89,5
Legespesialist  595 98,7  695 115,3  685 113,5  680 112,7  664 110,2
Tannlege 1 072 92,3 1 168 100,5 1 113 95,8 1 120 96,4 1 067 91,8
Tannlegespesialist 29 96,7 34 112,2 31 102,9 32 106,7 29 97,8
Psykolog 1 365 93,5 1 422 97,4 1 339 91,7 1 353 92,7 1 273 87,2
Annen helseutd. på univ.  740 98,9  614 82,1  588 78,6  575 76,8  549 73,3
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller