Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

9   Sysselsatte kvinner i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk uten personer i fødselspermisjon Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt  198 387 85,5  163 477 70,5  158 934 68,5  147 942 63,8  143 602 61,9
Helsesekretær 3 866 78,9 3 206 65,4 3 089 63,0 2 868 58,5 2 756 56,2
Hjelpepleier 56 784 82,0 41 412 59,8 40 706 58,8 36 389 52,6 35 719 51,6
Omsorgsarbeider 9 050 85,8 6 803 64,5 6 573 62,3 5 960 56,5 5 747 54,5
Ambulansearbeider 91 94,8 88 92,1 84 88,0 78 80,9 74 77,0
Apotektekniker 1 344 78,5 1 156 67,5 1 112 64,9 1 048 61,2 1 006 58,8
Fotterapeut 1 109 76,7 1 008 69,7  969 67,0  897 62,0  861 59,5
Barne-/ungdomsarbeider 12 806 77,2 10 259 61,8 9 894 59,6 9 137 55,1 8 794 53,0
Tannhelsesekretær 2 057 80,6 1 743 68,3 1 699 66,6 1 587 62,2 1 544 60,5
Tanntekniker  189 87,1  174 80,0  166 76,6  165 76,0  158 72,6
Aktivitør 3 443 81,9 2 730 64,9 2 661 63,3 2 472 58,8 2 406 57,2
Annen videregående helseutd. 2 601 95,9 2 073 76,4 2 034 75,0 1 839 67,8 1 802 66,4
Ergoterapeut 1 879 88,4 1 702 80,0 1 641 77,2 1 575 74,1 1 518 71,4
Fysioterapeut 5 448 89,4 5 088 83,5 4 922 80,8 4 797 78,7 4 636 76,1
Jordmor 2 211 89,3 1 820 73,5 1 783 72,1 1 666 67,3 1 631 65,9
Radiograf 1 146 92,4 1 050 84,7 1 006 81,1  963 77,7  921 74,3
Sykepleier 59 119 88,6 49 527 74,2 48 062 72,0 45 274 67,8 43 863 65,7
Vernepleier 4 913 91,8 4 521 84,5 4 373 81,7 4 065 75,9 3 923 73,3
Helsesøster 2 920 89,7 2 523 77,5 2 491 76,5 2 342 71,9 2 311 71,0
Tannpleier  852 86,4  765 77,6  743 75,3  721 73,1  699 70,9
Audiograf  140 85,9  130 79,6  123 75,4  123 75,4  116 71,3
Bioingeniør 4 154 90,3 3 752 81,6 3 645 79,2 3 556 77,3 3 452 75,0
Optiker  386 86,2  354 79,0  339 75,6  336 75,0  322 71,8
Ortopediingeniør 34 85,0 31 77,4 31 77,4 30 75,3 30 75,3
Barnevernspedagog 3 547 88,3 3 283 81,7 3 142 78,2 2 923 72,8 2 790 69,4
Sosionom 4 454 87,7 4 160 81,9 4 036 79,5 3 761 74,1 3 645 71,8
Reseptar  552 88,2  502 80,1  483 77,1  476 76,0  457 73,0
Øvrig helseutd. m/høgskole 2 106 92,3 2 038 89,3 2 000 87,7 1 882 82,5 1 844 80,8
Klinisk ernæringsfysiolog 81 93,1 81 93,1 80 92,0 74 84,8 73 83,6
Farmasøyt 1 233 91,9 1 214 90,4 1 178 87,8 1 171 87,3 1 137 84,7
Kiropraktor 64 90,1 64 90,3 63 88,9 63 88,7 62 87,3
Lege 3 305 87,2 3 512 92,7 3 292 86,9 3 363 88,8 3 147 83,1
Legespesialist 2 077 96,3 2 344 108,7 2 317 107,5 2 244 104,1 2 218 102,9
Tannlege 1 409 89,6 1 413 89,9 1 362 86,7 1 340 85,2 1 291 82,1
Tannlegespesialist 86 95,6 90 100,5 87 96,3 87 96,4 83 92,4
Psykolog 2 032 93,4 2 111 97,0 2 025 93,1 1 984 91,2 1 902 87,5
Annen helseutd. på univ.  899 99,1  750 82,6  725 79,8  688 75,8  664 73,1
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt

Standardtegn i tabeller