Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

8   Sysselsatte menn i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk uten personer i fødselspermisjon Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt 36 838 92,0 40 392 100,9 40 247 100,6 38 642 96,5 38 501 96,2
Helsesekretær 26 76,5 27 78,5 27 78,5 26 77,0 26 77,0
Hjelpepleier 3 660 81,8 3 499 78,2 3 493 78,0 3 129 69,9 3 123 69,8
Omsorgsarbeider  397 83,9  369 78,0  369 78,0  330 69,8  330 69,8
Ambulansearbeider  809 97,4  898 108,1  895 107,7  847 101,9  844 101,5
Apotektekniker 49 79,0 51 82,6 51 82,6 48 77,9 48 77,9
Fotterapeut 29 69,0 30 71,5 30 71,5 28 66,1 28 66,1
Barne-/ungdomsarbeider  365 80,6  357 78,8  355 78,3  330 72,9  329 72,5
Tannhelsesekretær 8 61,5 7 54,0 7 54,0 6 45,6 6 45,6
Tanntekniker  232 94,3  260 105,5  260 105,5  253 102,9  253 102,9
Aktivitør 53 73,6 52 72,3 52 72,3 48 66,1 48 66,1
Annen videregående helseutd.  449 95,9  360 76,9  359 76,6  346 73,9  345 73,6
Ergoterapeut  177 89,8  183 93,1  183 93,1  174 88,3  174 88,3
Fysioterapeut 2 232 92,5 2 512 104,1 2 503 103,7 2 447 101,4 2 438 101,0
Jordmor 10 100,0 10 101,2 10 101,2 10 96,5 10 96,5
Radiograf  464 94,9  487 99,6  485 99,1  470 96,2  468 95,8
Sykepleier 6 574 93,5 6 618 94,2 6 593 93,8 6 274 89,3 6 250 88,9
Vernepleier 1 471 93,3 1 519 96,3 1 512 95,9 1 414 89,7 1 408 89,3
Helsesøster 10 90,9 10 86,7 10 86,7 8 69,4 8 69,4
Tannpleier 8 66,7 9 78,0 9 78,0 8 68,1 8 68,1
Audiograf 23 88,5 24 93,5 23 89,6 23 89,0 22 85,1
Bioingeniør  457 89,6  471 92,4  470 92,1  461 90,3  459 90,1
Optiker  548 92,9  578 98,0  575 97,4  563 95,4  559 94,8
Ortoped 79 91,9 81 93,9 81 93,9 78 90,3 78 90,3
Barnevernspedagog  806 92,3  849 97,2  844 96,7  801 91,8  799 91,5
Sosionom 1 515 89,6 1 566 92,6 1 561 92,3 1 462 86,5 1 457 86,2
Reseptar 40 100,0 40 101,1 40 101,1 39 97,1 39 97,1
Øvrig helseutd. m/høgskole  634 90,8  676 96,9  674 96,6  640 91,6  637 91,3
Klinisk ernæringsfysiolog 6 100,0 6 108,1 6 108,1 6 94,4 6 94,4
Farmasøyt  335 89,1  371 98,7  370 98,4  361 96,0  360 95,7
Kiropraktor  189 96,4  221 112,9  220 112,3  214 109,0  212 108,4
Lege 4 074 89,7 4 795 105,6 4 751 104,6 4 701 103,5 4 658 102,6
Legespesialist 6 607 98,0 8 268 122,6 8 257 122,4 8 063 119,6 8 052 119,4
Tannlege 2 285 93,7 2 658 109,0 2 652 108,8 2 578 105,7 2 572 105,5
Tannlegespesialist  213 98,6  255 117,9  255 117,9  251 116,1  251 116,1
Psykolog 1 693 95,5 1 960 110,5 1 953 110,1 1 909 107,7 1 902 107,3
Annen helseutd. på univ.  311 98,7  314 99,4  312 98,7  297 94,3  295 93,6
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller