Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

7   Sysselsatte 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og avtalte årsverk. 1. oktober 2001. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent1
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk uten personer i fødselspermisjon Avtalte årsverk fratrukket legemeldt sykefravær Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær
  2001 Sysselsettingsprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent 2001 Årsverksprosent
I alt  235 225 86,5  203 869 75,0  199 181 73,2  186 583 68,6  182 103 67,0
Helsesekretær 3 892 78,8 3 233 65,5 3 115 63,1 2 894 58,6 2 782 56,4
Hjelpepleier 60 444 82,0 44 911 60,9 44 199 60,0 39 517 53,6 38 841 52,7
Omsorgsarbeider 9 447 85,7 7 172 65,1 6 941 63,0 6 290 57,1 6 077 55,1
Ambulansearbeider  900 97,1  986 106,4  979 105,6  925 99,8  918 99,0
Apotektekniker 1 393 78,5 1 207 68,0 1 163 65,6 1 096 61,8 1 055 59,5
Fotterapeut 1 138 76,5 1 038 69,8  999 67,1  925 62,2  888 59,7
Barne-/ungdomsarbeider 13 171 77,3 10 616 62,3 10 249 60,1 9 467 55,6 9 123 53,5
Tannhelsesekretær 2 065 80,5 1 750 68,2 1 706 66,5 1 592 62,1 1 550 60,5
Tanntekniker  421 90,9  433 93,6  426 92,0  418 90,3  411 88,7
Aktivitør 3 496 81,7 2 782 65,0 2 713 63,4 2 519 58,9 2 454 57,4
Annen videregående helseutdanning 3 050 95,9 2 433 76,5 2 393 75,2 2 185 68,7 2 147 67,5
Ergoterapeut 2 056 88,5 1 885 81,1 1 825 78,5 1 749 75,3 1 692 72,8
Fysioterapeut 7 680 90,3 7 600 89,3 7 425 87,3 7 244 85,1 7 074 83,2
Jordmor 2 221 89,4 1 830 73,7 1 794 72,2 1 676 67,4 1 641 66,0
Radiograf 1 610 93,1 1 537 88,9 1 491 86,2 1 433 82,9 1 389 80,3
Sykepleier 65 693 89,0 56 145 76,1 54 655 74,1 51 548 69,9 50 113 67,9
Vernepleier 6 384 92,1 6 040 87,2 5 885 84,9 5 480 79,1 5 331 76,9
Helsesøster 2 930 89,7 2 533 77,5 2 501 76,6 2 350 71,9 2 318 71,0
Tannpleier  860 86,2  774 77,6  752 75,4  729 73,1  707 70,9
Audiograf  163 86,2  154 81,5  146 77,4  146 77,3  138 73,2
Bioingeniør 4 611 90,2 4 223 82,6 4 114 80,5 4 017 78,6 3 911 76,5
Optiker  934 90,0  932 89,8  914 88,0  899 86,6  881 84,9
Ortopediingeniør  113 89,7  112 88,6  112 88,6  108 85,6  108 85,6
Barnevernspedagog 4 353 89,0 4 132 84,5 3 986 81,5 3 724 76,2 3 588 73,4
Sosionom 5 969 88,2 5 727 84,6 5 597 82,7 5 224 77,2 5 102 75,4
Reseptar  592 88,9  542 81,4  523 78,5  515 77,3  496 74,4
Øvrig helseutd. m/høgskole 2 740 91,9 2 715 91,1 2 675 89,7 2 521 84,6 2 482 83,3
Klinisk ernæringsfysiolog 87 93,5 88 94,1 87 93,0 79 85,4 78 84,3
Farmasøyt 1 568 91,3 1 585 92,2 1 548 90,1 1 532 89,2 1 496 87,1
Kiropraktor  253 94,8  285 106,9  283 106,1  277 103,6  274 102,8
Lege 7 379 88,6 8 307 99,7 8 043 96,5 8 064 96,8 7 805 93,7
Legespesialist 8 684 97,6 10 613 119,2 10 574 118,8 10 307 115,8 10 270 115,4
Tannlege 3 694 92,1 4 071 101,5 4 014 100,1 3 918 97,7 3 863 96,3
Tannlegespesialist  299 97,7  345 112,8  341 111,6  337 110,3  334 109,1
Psykolog 3 725 94,4 4 070 103,1 3 977 100,7 3 893 98,6 3 805 96,4
Annen helseutd. på univ. 1 210 99,0 1 064 86,9 1 037 84,6  986 80,5  959 78,3
1  Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller