Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

6   Personer 55-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentpoeng endring
I alt 38849 43136 11,0 29019 32252 11,1 74,7 74,8 0,1
Helsesekretær 230 285 23,9 165 204 23,6 71,7 71,6 -0,2
Hjelpepleier 12543 14015 11,7 8664 9585 10,6 69,1 68,4 -0,7
Omsorgsarbeider 621 795 28,0 578 727 25,8 93,1 91,4 -1,6
Ambulansearbeider 23 41 78,3 23 40 73,9  100,0 97,6 -2,4
Apotektekniker 30 60  100,0 23 49  113,0 76,7 81,7 5,0
Fotterapeut 106 113 6,6 81 83 2,5 76,4 73,5 -3,0
Barne-/ungdomsarbeider 2976 3126 5,0 1765 1907 8,0 59,3 61,0 1,7
Tannhelsesekretær 212 268 26,4 140 181 29,3 66,0 67,5 1,5
Tanntekniker 5 37  640,0 5 37  640,0  100,0  100,0 0,0
Aktivitør 372 445 19,6 264 303 14,8 71,0 68,1 -2,9
Annen videregående helseutdanning 235 274 16,6 235 274 16,6  100,0  100,0 0,0
Ergoterapeut 213 237 11,3 179 195 8,9 84,0 82,3 -1,8
Fysioterapeut 1206 1332 10,4 1017 1139 12,0 84,3 85,5 1,2
Jordmor 537 547 1,9 398 404 1,5 74,1 73,9 -0,3
Radiograf 62 82 32,3 44 64 45,5 71,0 78,0 7,1
Sykepleier 10315 11186 8,4 7442 8058 8,3 72,1 72,0 -0,1
Vernepleier 308 359 16,6 235 274 16,6 76,3 76,3 0,0
Helsesøster 894 978 9,4 703 765 8,8 78,6 78,2 -0,4
Tannpleier 71 91 28,2 60 69 15,0 84,5 75,8 -8,7
Audiograf 16 16 0,0 13 14 7,7 81,3 87,5 6,3
Bioingeniør 412 491 19,2 333 411 23,4 80,8 83,7 2,9
Optiker 104 116 11,5 92 102 10,9 88,5 87,9 -0,5
Ortopediingeniør 11 13 18,2 7 9 28,6 63,6 69,2 5,6
Barnevernspedagog 297 355 19,5 207 257 24,2 69,7 72,4 2,7
Sosionom 972 1148 18,1 777 912 17,4 79,9 79,4 -0,5
Reseptar 101 86 -14,9 86 69 -19,8 85,1 80,2 -4,9
Øvrig helseutdanning m/høgskole 371 491 32,3 315 421 33,7 84,9 85,7 0,8
Klinisk ernæringsfysiolog 18 18 0,0 16 16 0,0 88,9 88,9 0,0
Farmasøyt 353 424 20,1 302 370 22,5 85,6 87,3 1,7
Kiropraktor 10 19 90,0 10 19 90,0  100,0  100,0 0,0
Perfusjonist - 3 - - 3 - -  100,0 -
Lege 595 651 9,4 517 579 12,0 86,9 88,9 2,0
Legespesialist 2605 2896 11,2 2510 2785 11,0 96,4 96,2 -0,2
Tannlege 1189 1196 0,6 1029 1043 1,4 86,5 87,2 0,7
Tannlegespesialist 128 137 7,0 124 133 7,3 96,9 97,1 0,2
Psykolog 635 722 13,7 588 668 13,6 92,6 92,5 -0,1
Annen helseutd. på univ. 73 83 13,7 72 83 15,3 98,6  100,0 1,4
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller