Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

5   Personer 40-54 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Pst. poeng endr.
I alt  112 373  114 439 1,8  102 170  103 594 1,4 90,9 90,5 -0,4
Helsesekretær 1 377 1 461 6,1 1 149 1 207 5,0 83,4 82,6 -0,8
Hjelpepleier 36 567 36 363 -0,6 31 896 31 406 -1,5 87,2 86,4 -0,9
Omsorgsarbeider 3 376 3 497 3,6 3 193 3 262 2,2 94,6 93,3 -1,3
Ambulansearbeider  364  425 16,8  361  417 15,5 99,2 98,1 -1,1
Apotektekniker  149  271 81,9  123  233 89,4 82,6 86,0 3,4
Fotterapeut  315  341 8,3  263  276 4,9 83,5 80,9 -2,6
Barne-/ungdomsarbeider 4 639 4 801 3,5 4 081 4 186 2,6 88,0 87,2 -0,8
Tannhelsesekretær  972 1 035 6,5  835  883 5,7 85,9 85,3 -0,6
Tanntekniker  202  241 19,3  180  219 21,7 89,1 90,9 1,8
Aktivitør 1 828 1 917 4,9 1 549 1 659 7,1 84,7 86,5 1,8
Annen videregående helseutdanning  873  976 11,8  856  960 12,1 98,1 98,4 0,3
Ergoterapeut  795  830 4,4  726  754 3,9 91,3 90,8 -0,5
Fysioterapeut 3 637 3 616 -0,6 3 425 3 404 -0,6 94,2 94,1 0,0
Jordmor 1 265 1 302 2,9 1 181 1 213 2,7 93,4 93,2 -0,2
Radiograf  554  591 6,7  517  550 6,4 93,3 93,1 -0,3
Sykepleier 29 375 30 171 2,7 27 191 27 906 2,6 92,6 92,5 -0,1
Vernepleier 2 616 2 829 8,1 2 450 2 646 8,0 93,7 93,5 -0,1
Helsesøster 1 886 1 879 -0,4 1 782 1 783 0,1 94,5 94,9 0,4
Tannpleier  432  443 2,5  384  396 3,1 88,9 89,4 0,5
Audiograf 39 43 10,3 35 38 8,6 89,7 88,4 -1,4
Bioingeniør 2 239 2 268 1,3 2 078 2 108 1,4 92,8 92,9 0,1
Optiker  296  320 8,1  283  302 6,7 95,6 94,4 -1,2
Ortopediingeiør 51 53 3,9 48 50 4,2 94,1 94,3 0,2
Barnevernspedagog 1 597 1 680 5,2 1 459 1 526 4,6 91,4 90,8 -0,5
Sosionom 2 921 2 787 -4,6 2 656 2 490 -6,3 90,9 89,3 -1,6
Reseptar  478  310 -35,1  453  280 -38,2 94,8 90,3 -4,4
Øvrig helseutdanning m/høgskole 1 594 1 864 16,9 1 499 1 741 16,1 94,0 93,4 -0,6
Klinisk ernæringsfysiolog 28 32 14,3 27 31 14,8 96,4 96,9 0,4
Farmasøyt  420  624 48,6  400  588 47,0 95,2 94,2 -1,0
Kiropraktor 95 95 0,0 94 93 -1,1 98,9 97,9 -1,1
Perfusjonist - 7 - - 7 - -  100,0 -
Lege 2 015 2 032 0,8 1 865 1 887 1,2 92,6 92,9 0,3
Legespesialist 5 441 5 397 -0,8 5 340 5 308 -0,6 98,1 98,4 0,2
Tannlege 1 682 1 652 -1,8 1 608 1 579 -1,8 95,6 95,6 0,0
Tannlegespesialist  149  139 -6,7  147  137 -6,8 98,7 98,6 -0,1
Psykolog 1 740 1 766 1,5 1 672 1 692 1,2 96,1 95,8 -0,3
Annen helseutd. på univ.  366  381 4,1  364  377 3,6 99,5 99,0 -0,5
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller