Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

4   Personer 16-39 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Pst. poeng endr.
I alt  113 227  114 355 1,0 98 765 99 411 0,7 87,2 86,9 -0,3
Helsesekretær 3 260 3 190 -2,1 2 492 2 481 -0,4 76,4 77,8 1,3
Hjelpepleier 24 375 23 317 -4,3 20 559 19 457 -5,4 84,3 83,4 -0,9
Omsorgsarbeider 7 175 6 732 -6,2 5 771 5 458 -5,4 80,4 81,1 0,6
Ambulansearbeider  432  461 6,7  413  443 7,3 95,6 96,1 0,5
Apotektekniker 1 434 1 443 0,6 1 125 1 111 -1,2 78,5 77,0 -1,5
Fotterapeut 1 016 1 034 1,8  792  779 -1,6 78,0 75,3 -2,6
Barne-/ungdomsarbeider 8 578 9 114 6,2 6 668 7 078 6,1 77,7 77,7 -0,1
Tannhelsesekretær 1 333 1 261 -5,4 1 053 1 001 -4,9 79,0 79,4 0,4
Tanntekniker  186  185 -0,5  168  165 -1,8 90,3 89,2 -1,1
Aktivitør 1 879 1 916 2,0 1 536 1 534 -0,1 81,7 80,1 -1,7
Annen videregående helseutdanning 1 956 1 931 -1,3 1 815 1 816 0,1 92,8 94,0 1,3
Ergoterapeut 1 179 1 256 6,5 1 066 1 107 3,8 90,4 88,1 -2,3
Fysioterapeut 3 426 3 559 3,9 3 043 3 137 3,1 88,8 88,1 -0,7
Jordmor  613  636 3,8  572  604 5,6 93,3 95,0 1,7
Radiograf  994 1 056 6,2  922  996 8,0 92,8 94,3 1,6
Sykepleier 31 701 32 410 2,2 29 274 29 739 1,6 92,3 91,8 -0,6
Vernepleier 3 412 3 742 9,7 3 203 3 464 8,1 93,9 92,6 -1,3
Helsesøster  456  410 -10,1  426  382 -10,3 93,4 93,2 -0,3
Tannpleier  470  464 -1,3  400  395 -1,3 85,1 85,1 0,0
Audiograf  125  130 4,0  104  111 6,7 83,2 85,4 2,2
Bioingeniør 2 314 2 351 1,6 2 096 2 092 -0,2 90,6 89,0 -1,6
Optiker  596  602 1,0  527  530 0,6 88,4 88,0 -0,4
Ortopediingeiør 57 60 5,3 53 54 1,9 93,0 90,0 -3,0
Barnevernspedagog 2 646 2 855 7,9 2 400 2 570 7,1 90,7 90,0 -0,7
Sosionom 2 635 2 834 7,6 2 347 2 567 9,4 89,1 90,6 1,5
Reseptar  371  270 -27,2  330  243 -26,4 88,9 90,0 1,1
Øvrig helseutdanning m/høgskole  498  625 25,5  462  578 25,1 92,8 92,5 -0,3
Klinisk ernæringsfysiolog 42 43 2,4 36 40 11,1 85,7 93,0 7,3
Farmasøyt  502  670 33,5  455  610 34,1 90,6 91,0 0,4
Kiropraktor  156  153 -1,9  129  141 9,3 82,7 92,2 9,5
Perfusjonist - 1 - - 1 - -  100,0 -
Lege 5 477 5 642 3,0 4 795 4 923 2,7 87,5 87,3 -0,3
Legespesialist  617  603 -2,3  607  599 -1,3 98,4 99,3 1,0
Tannlege 1 172 1 162 -0,9 1 073 1 072 -0,1 91,6 92,3 0,7
Tannlegespesialist 26 30 15,4 25 29 16,0 96,2 96,7 0,5
Psykolog 1 370 1 460 6,6 1 285 1 365 6,2 93,8 93,5 -0,3
Annen helseutd. på univ.  748  747 -0,1  743  739 -0,5 99,3 98,9 -0,4
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller