Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

2   Menn 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Absolutte tall og sysselsettingsprosent1
  Personer med helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte Sysselsettingsprosent
  2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Prosentendring 2000 2001 Endring i prosentpoeng
I alt 38 783 40 026 3,2 35 880 36 838 2,7 92,5 92,0 -0,5
Helsesekretær 32 34 6,3 25 26 4,0 78,1 76,5 -1,7
Hjelpepleier 4 478 4 476 0,0 3 753 3 660 -2,5 83,8 81,8 -2,0
Omsorgsarbeider  478  473 -1,0  401  397 -1,0 83,9 83,9 0,0
Ambulansearbeider  737  831 12,8  721  809 12,2 97,8 97,4 -0,5
Apotektekniker 61 62 1,6 50 49 -2,0 82,0 79,0 -2,9
Fotterapeut 42 42 0,0 29 29 0,0 69,0 69,0 0,0
Barne-/ungdomsarbeider  374  453 21,1  303  365 20,5 81,0 80,6 -0,4
Tannhelsesekretær 13 13 0,0 8 8 0,0 61,5 61,5 0,0
Tanntekniker  193  246 27,5  179  232 29,6 92,7 94,3 1,6
Aktivitør 68 72 5,9 53 53 0,0 77,9 73,6 -4,3
Annen videregående helseutdanning  412  468 13,6  394  449 14,0 95,6 95,9 0,3
Ergoterapeut  167  197 18,0  157  177 12,7 94,0 89,8 -4,2
Fysioterapeut 2 308 2 413 4,5 2 152 2 232 3,7 93,2 92,5 -0,7
Jordmor 10 10 0,0 10 10 0,0  100,0  100,0 0,0
Radiograf  455  489 7,5  428  464 8,4 94,1 94,9 0,8
Sykepleier 6 754 7 028 4,1 6 351 6 574 3,5 94,0 93,5 -0,5
Vernepleier 1 477 1 577 6,8 1 387 1 471 6,1 93,9 93,3 -0,6
Helsesøster 11 11 0,0 11 10 -9,1  100,0 90,9 -9,1
Tannpleier 12 12 0,0 10 8 -20,0 83,3 66,7 -16,7
Audiograf 25 26 4,0 22 23 4,5 88,0 88,5 0,5
Bioingeniør  505  510 1,0  453  457 0,9 89,7 89,6 -0,1
Optiker  580  590 1,7  540  548 1,5 93,1 92,9 -0,2
Ortopediingeniør 81 86 6,2 75 79 5,3 92,6 91,9 -0,7
Barnevernspedagog  823  873 6,1  770  806 4,7 93,6 92,3 -1,2
Sosionom 1 630 1 691 3,7 1 471 1 515 3,0 90,2 89,6 -0,7
Reseptar 56 40 -28,6 52 40 -23,1 92,9  100,0 7,1
Øvrig helseutdanning m/høgskole  591  698 18,1  550  634 15,3 93,1 90,8 -2,2
Klinisk ernæringsfysiolog 6 6 0,0 6 6 0,0  100,0  100,0 0,0
Farmasøyt  332  376 13,3  302  335 10,9 91,0 89,1 -1,9
Kiropraktor  192  196 2,1  174  189 8,6 90,6 96,4 5,8
Perfusjonist - 8 - - 8 - -  100,0 -
Lege 4 502 4 541 0,9 4 032 4 074 1,0 89,6 89,7 0,2
Legespesialist 6 644 6 744 1,5 6 515 6 607 1,4 98,1 98,0 -0,1
Tannlege 2 482 2 438 -1,8 2 325 2 285 -1,7 93,7 93,7 0,0
Tannlegespesialist  222  216 -2,7  219  213 -2,7 98,6 98,6 0,0
Psykolog 1 722 1 773 3,0 1 647 1 693 2,8 95,6 95,5 -0,2
Annen helseutd. på univ.  308  307 -0,3  305  303 -0,7 99,0 98,7 -0,3
1  Sysselsettingsprosent er antall sysselsatte personer i prosent av personer i alt.

Standardtegn i tabeller