Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

7 Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta1. 1994-2011
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102 2011
Personell i alt 2 372 2 550 2 628 2 735 2 817 2 874 2 916 3 003 3 073 3 104 3 150 3 146 3 271 3 421 3 480 3 510 3 689 3 747
Legar  210  213  217  219  222  227  228  231  232  224  217  214  207  207  216  210  206  210
Fysioterapeutar  237  241  264  291  296  293  263  271  263  249  237  231  223  212  202  204  214  204
Helsesystrer 1 430 1 477 1 520 1 557 1 577 1 612 1 654 1 719 1 755 1 772 1 834 1 849 1 945 1 986 2 035 2 067 1 963 2 069
Jordmødrer  135  176  201  224  240  256  253  251  256  273  271  272  278  287  295  295  267  269
Anna personell  360  443  427  443  484  487  517  530  566  586  591  581  617  729  732  734 1 039  994
1  Inkludert personell utan helsefagleg utdanning.
2  F.o.m. 2010 er talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta henta frå register. Dette inkluderer ikkje legar og fysioterapeutar som framleis blir henta skjema 1.

Standardtegn i tabeller