Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

6 Fysioterapeutårsverk1, etter virkeområde. 1994-2009
  Fysioterapeutar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Helsestasjon/skole Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funskjonshemma Administrasjon Anna
1994 3 336 2 485  237 . .  415 .  198
1995 3 431 2 561  241 . .  398 .  231
1996 3 528 2 627  264 . .  392 .  244
1997 3 627 2 701  291 . .  371 .  263
1998 3 743 2 769  296 . .  382 .  297
1999 3 838 2 872  293 . .  419 .  254
20002 3 968 3 163  263 6 74  355  109 .
2001 4 112 3 299  271 5 68  369 99 .
2002 4 130 3 351  263 3 65  357 91 .
2003 4 152 3 405  249 7 57  357 77 .
2004 4 162 3 449  237 6 62  332 76 .
2005 4 148 3 452  231 8 68  311 77 .
2006 4 205 3 498  223 10 71  333 71 .
2007 4 255 3 538  212 10 69  353 73 .
2008 4 334 3 616  202 9 76  357 74 .
20093 4 220 3 414  204 10  156  353 83 .
1  Årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Det er brot i tidsserien sidan 2000. Årsak til dette er at det er innført nye virkeområder i forbindelse med KOSTRA.
3  Private fysioterapeutar utan avtale er ikkje inkludert i årsverkstala for 2009.

Standardtegn i tabeller