Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

5 Legeårsverk etter virkeområde. 1994-2009
  Legar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Helsestasjon/skole Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funksjonshemma Administrasjon Anna
1994 3 457 2 760  210 . .  193 .  294
1995 3 436 2 752  213 . .  201 .  271
1996 3 518 2 830  217 . .  213 .  258
1997 3 555 2 864  219 . .  204 .  268
1998 3 689 2 976  222 . .  222 .  269
1999 3 752 3 044  227 . .  225 .  257
20001 3 809 3 102  228 82 65  230  103 .
2001 4 109 3 376  231 80 80  249 93 .
2002 4 151 3 429  232 75 71  257 87 .
2003 4 131 3 417  224 77 72  259 82 .
2004 4 150 3 444  217 78 72  260 80 .
2005 4 219 3 502  214 77 75  275 76 .
2006 4 281 3 566  207 75 73  289 71 .
2007 4 396 3 645  207 70 79  320 75 .
2008 4 533 3 749  216 64 80  343 80 .
2009 4 637 3 817  210 65 74  383 87 .
1  Det er brot i tidsserien sidan 2000. Årsak til dette er at det er innført nye virkeområder i forbindelse med KOSTRA.

Standardtegn i tabeller