Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

4 Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2009
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072 2008 20093
Fysioterapeutar i alt 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 968 4 112 4 130 4 152 4 162 4 148 4 205 4 255 4 334 4 220
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  541  549  543  553  567  562  573  441  462  460
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  275  293  292  291  298  310  317  285  292  284
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  960  979 1 003 1 027 1 040 1 045 1 078  759  769  735
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 193 2 290 2 291 2 281 2 256 2 231 2 238 2 771 2 810 2 741
                                 
Fysioterapeutar med driftsavtale 2 001 2 017 2 016 2 041 2 264 2 281 2 376 2 484 2 465 2 495 2 503 2 531 2 551 2 550 2 587 2 603
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  204  223  230  240  251  264  283  288  290  308  316  320  325  249  262  268
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  126  130  132  130  147  148  147  160  167  168  167  174  176  153  157  162
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  531  537  538  552  604  607  609  634  640  642  659  664  665  473  481  482
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 141 1 127 1 116 1 118 1 262 1 262 1 338 1 403 1 368 1 377 1 361 1 374 1 384 1 675 1 688 1 690
                                 
Fysioterapeutar med fast lønn  689  757  827  910  939  954 1 357 1 396 1 417 1 401 1 366 1 326 1 348 1 375 1 426 1 473
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  132  135  148  167  160  166  232  230  228  216  217  210  212  166  166  172
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 54 49 61 73 74 74  106  111  107  100  101  104  104  103  107  110
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  136  157  176  187  197  196  289  279  297  296  276  285  308  199  218  225
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  367  416  443  483  509  518  730  776  786  789  772  728  724  906  934  966
                                 
Turnuskandidatar 73 84 92 91  106  104  137  139  125  129  142  137  148  149  144  143
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 16 17 20 21 22 21 23 23 23 21 26 18 20 18 23 19
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 14 10 13 11 15 12 16 18 12 17 18 20 18 15 14 12
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 16 17 18 18 18 21 31 33 28 31 35 33 44 38 29 28
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 27 39 40 41 51 50 67 66 62 59 63 66 66 78 79 85
                                 
Fysioterapeutar utan avtale  158  175  200  214 51 81 98 92  124  128  150  153  158  182  176 :
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 2 4 5 7 3 1 2 8 3 7 8 15 15 7 11 :
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 11 7 9 14 2 6 6 5 7 6 12 12 19 14 15 :
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 46 50 62 15 26 31 33 39 58 69 63 60 49 41 :
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  101  118  136  132 32 47 59 46 76 56 61 63 64  112  109 :
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Mange kommunar fekk endra sentralitetsvariabel i 2007.
3  Private fysioterapeutar utan avtale er ikkje inkludert i årsverkstala for 2009.

Standardtegn i tabeller