Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

3 Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2009
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072 2008 2009
Legar i alt 3 264 3 303 3 305 3 351 3 466 3 527 3 809 4 109 4 151 4 131 4 150 4 219 4 281 4 396 4 533 4 637
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  711  746  757  749  753  759  755  588  594  602
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  306  323  327  332  326  332  337  321  324  328
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  919  983  988  990  993 1 002 1 007  743  767  792
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764 1 872 2 057 2 079 2 060 2 078 2 127 2 182 2 744 2 848 2 915
                                 
Legar med driftsavtale 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361 2 540 3 010 3 066 3 094 3 154 3 205 3 227 3 289 3 378 3 422
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  147  169  195  208  230  244  268  326  329  334  350  364  357  286  289  282
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  145  149  154  169  170  181  189  213  227  228  233  234  230  206  210  212
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  514  546  565  597  610  616  669  779  792  817  826  832  839  595  618  629
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320 1 415 1 692 1 718 1 715 1 746 1 776 1 800 2 202 2 260 2 299
                                 
Legar med fast lønn 1 061  968  830  755  673  639  732  646  619  579  557  547  565  598  625  661
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  380  366  323  307  297  292  312  265  272  264  250  231  244  184  189  199
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 95 90 81 75 68 60 78 66 56 58 51 53 60 64 63 68
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  194  183  159  138  124  118  133  119  115 87 84 79 76 66 68 76
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  392  328  267  235  185  168  209  196  176  170  172  185  185  283  304  318
                                 
Turnuskandidater  187  200  195  193  214  220  276  341  353  353  345  371  372  388  414  423
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  101  108  108  101  102  104  126  144  147  141  147  157  150  114  113  116
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 28 25 24 29 24 35 43 42 44 42 43 45 50 50 48
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 28 27 29 27 37 41 55 64 64 64 61 69 72 66 72 76
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 32 37 34 41 46 51 60 91  100  105 96  102  106  158  179  184
                                 
Legar utan avtale  191  209  213  226  282  308  261  112  113  104 94 95  117  121  117  131
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 6 6 4 6 4 5 11 8 10 7 6 5 3 2 6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 5 5 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 49 50 60 68 76 63 22 17 22 22 22 20 16 10 11
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  138  149  152  159  204  224  188 78 85 70 65 65 91  101  105  114
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Mange kommunar fekk endra sentralitetsvariabel i 2007.

Standardtegn i tabeller