Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetenesta

2 Årsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2009
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072 2008 20093
Legar 3 264 3 299 3 305 3 351 3 466 3 527 3 809 4 109 4 151 4 131 4 150 4 219 4 281 4 396 4 533 4 637
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  711  746  757  749  753  759  755  588  594  602
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  306  323  327  332  326  332  337  321  324  328
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  919  983  988  990  993 1 002 1 007  743  767  792
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 574 1 607 1 637 1 723 1 764 1 872 2 057 2 079 2 060 2 078 2 127 2 182 2 744 2 848 2 915
                                 
Fysioterapeutar 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 968 4 112 4 130 4 152 4 162 4 148 4 205 4 255 4 334 4 220
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  541  549  543  553  567  562  573  441  462  460
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  275  293  292  291  298  310  317  285  292  284
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  960  979 1 003 1 027 1 040 1 045 1 078  759  769  735
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 193 2 290 2 291 2 281 2 256 2 231 2 238 2 771 2 810 2 741
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Mange kommunar fekk endra sentralitetsvariabel i 2007.
3  Private fysioterapeutar utan avtale er ikkje inkludert i årsverkstala for 2009.

Standardtegn i tabeller