Statistisk sentralbyrå

Kommunehelsetjenesten

2 Årsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2007
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072
Legar 3 264   3 299   3 305   3 351   3 466 3 527   3 809   4 109   4 151   4 131   4 150   4 219   4 281   4 396
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  711  746  757  749  753  759  755  588
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  306  323  327  332  326  332  337  321
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  919  983  988  990  993 1 002 1 007  743
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 574 1 607 1 637 1 723 1 764 1 872 2 057 2 079 2 060 2 078 2 127 2 182 2 744
                             
Fysioterapeutar 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 968 4 112 4 130 4 152 4 162 4 148 4 205 4 255
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  541  549  543  553  567  562  573  441
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  275  293  292  291  298  310  317  285
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  960  979 1 003 1 027 1 040 1 045 1 078  759
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 193 2 290 2 291 2 281 2 256 2 231 2 238 2 771
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Mange kommunar har fått endra sentralitetsvariabel i 2007.

Standardtegn i tabeller