Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

14   Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta1. 1994-2004
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Personell i alt 2 372 2 550 2 628 2 735 2 817 2 874 2 916 3 003 3 073 3 104 3 150
Legar  210  213  217  219  222  227  228  231  232  224  217
Fysioterapeutar  237  241  264  291  296  293  263  271  263  249  237
Helsesystrer 1 430 1 477 1 520 1 557 1 577 1 612 1 654 1 719 1 755 1 772 1 834
Jordmødrer  135  176  201  224  240  256  253  251  256  273  271
Anna personell  360  443  427  443  484  487  517  530  566  586  591
1  Inkludert personell utan helsefagleg utdanning.

Standardtegn i tabeller