Statistisk sentralbyrå

13   Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2004
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004
Fysioterapeutar i alt 2 921  3 033  3 135  3 256  3 361  3 420  3 968  4 112  4 130  4 152  4 162
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  541  549  543  553  567
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  275  293  292  291  298
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  960  979 1 003 1 027 1 040
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 193 2 290 2 291 2 281 2 256
                       
Fysioterapeutar med driftsavtale 2 001 2 017 2 016 2 041 2 264 2 281 2 376 2 484 2 465 2 495 2 503
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  204  223  230  240  251  264  283  288  290  308  316
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  126  130  132  130  147  148  147  160  167  168  167
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  531  537  538  552  604  607  609  634  640  642  659
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 141 1 127 1 116 1 118 1 262 1 262 1 338 1 403 1 368 1 377 1 361
                       
Fysioterapeutar med fast lønn  689  757  827  910  939  954 1 357 1 396 1 417 1 401 1 366
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  132  135  148  167  160  166  232  230  228  216  217
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 54 49 61 73 74 74  106  111  107  100  101
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  136  157  176  187  197  196  289  279  297  296  276
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  367  416  443  483  509  518  730  776  786  789  772
                       
Turnuskandidatar 73 84 92 91  106  104  137  139  125  129  142
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 16 17 20 21 22 21 23 23 23 21 26
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 14 10 13 11 15 12 16 18 12 17 18
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 16 17 18 18 18 21 31 33 28 31 35
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 27 39 40 41 51 50 67 66 62 59 63
                       
Fysioterapeutar utan avtale  158  175  200  214 51 81 98 92  124  128  150
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 2 4 5 7 3 1 2 8 3 7 8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 11 7 9 14 2 6 6 5 7 6 12
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 46 50 62 15 26 31 33 39 58 69
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  101  118  136  132 32 47 59 46 76 56 61
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller