Statistisk sentralbyrå

12   Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2004
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004
Legar i alt 3 264  3 303  3 305  3 351  3 466  3 527  3 809  4 109  4 151  4 131  4 150
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  711  746  757  749  753
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  306  323  327  332  326
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  919  983  988  990  993
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764 1 872 2 057 2 079 2 060 2 078
                       
Legar med driftsavtale 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361 2 540 3 010 3 066 3 094 3 154
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  147  169  195  208  230  244  268  326  329  334  350
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  145  149  154  169  170  181  189  213  227  228  233
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  514  546  565  597  610  616  669  779  792  817  826
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320 1 415 1 692 1 718 1 715 1 746
                       
Legar med fast lønn 1 061  968  830  755  673  639  732  646  619  579  557
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  380  366  323  307  297  292  312  265  272  264  250
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 95 90 81 75 68 60 78 66 56 58 51
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  194  183  159  138  124  118  133  119  115 87 84
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  392  328  267  235  185  168  209  196  176  170  172
                       
Turnuskandidater  187  200  195  193  214  220  276  341  353  353  345
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  101  108  108  101  102  104  126  144  147  141  147
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 28 25 24 29 24 35 43 42 44 42
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 28 27 29 27 37 41 55 64 64 64 61
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 32 37 34 41 46 51 60 91  100  105 96
                       
Legar utan avtale  191  209  213  226  282  308  261  112  113  104 94
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 6 6 4 6 4 5 11 8 10 7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 5 5 4 4 4 4 1 2 1 1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 49 50 60 68 76 63 22 17 22 22
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  138  149  152  159  204  224  188 78 85 70 65
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller