Statistisk sentralbyrå

11   Årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta. Sentralitet. 1994-2004
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004
Legar 3 264  3 299  3 305  3 351  3 466  3 527  3 809  4 109  4 151  4 131  4 150
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  711  746  757  749  753
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  306  323  327  332  326
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  919  983  988  990  993
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 574 1 607 1 637 1 723 1 764 1 872 2 057 2 079 2 060 2 078
                       
Fysioterapeutar 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 968 4 112 4 130 4 152 4 162
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  541  549  543  553  567
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  275  293  292  291  298
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  960  979 1 003 1 027 1 040
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 193 2 290 2 291 2 281 2 256
                       
Jordmødrer  160  201  222  241  258  269  283  277  282  286  282
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 71 81 86 93 96 95  101 92 88 87 84
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 16 22 23 23 25 29 29 31 29 31 27
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 23 32 38 40 46 45 47 49 52 50 52
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 51 67 75 85 91  101  105  105  114  119  120
                       
Helsesystrer 1 453 1 504 1 538 1 578 1 611 1 650 1 725 1 807 1 877 1 865 1 924
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  259  267  259  270  273  259  307  301  311  309  322
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  122  120  133  123  130  133  142  148  159  146  155
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  338  361  371  383  391  402  407  435  460  448  462
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  735  756  775  801  818  856  869  922  946  962  984
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget

Standardtegn i tabeller