Statistisk sentralbyrå

10   Årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Sentralitet. 1994-2004
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003 2004
Legar per 10 000 innbyggjarar 7,5    7,5  7,5  7,6  7,8  7,9  8,5  9,1  9,1  9,0  9,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 9,8 10,1 9,8 9,7 10,0 10,2 11,2 11,9 12,1 12,0 12,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 8,0 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 9,0 9,6 9,7 9,8 9,7
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,4 7,8 8,5 8,5 8,3 8,3
                       
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,8 9,1 9,1 9,1 9,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,1 8,6 8,8 8,7 8,9 9,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 6,1 5,8 6,4 6,8 7,1 7,1 8,1 8,7 8,7 8,7 8,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 6,6 6,9 7,1 7,4 7,4 7,6 8,5 8,6 8,8 9,0 9,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,9 9,1 9,5 9,4 9,2 9,0
                       
Jordmødrer per 10 000 fødte 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3 47,8 48,8 50,8 50,6 49,4
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 84,2 95,5  103,2  116,5  122,4  122,2  128,2  127,2  129,5  127,4  128,5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 34,0 49,3 50,3 50,8 58,1 65,7 67,9 78,6 72,4 79,1 70,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 15,8 22,7 27,0 29,0 34,1 32,3 34,5 37,4 40,9 38,4 40,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 15,5 20,0 22,4 25,4 27,8 30,1 31,6 32,4 35,4 36,2 35,2
                       
Helsesystrer per 10 000 barn 0-4 år 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3 61,0 64,1 64,1 66,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 60,5 62,8 61,4 65,2 66,5 63,4 76,2 77,2 82,2 84,0 90,7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 51,6 51,4 57,1 53,1 57,3 58,7 63,6 68,5 75,2 69,9 76,4
Sentralitet 2 Mindre sentrale kommunar 46,9 50,4 51,8 53,5 54,6 56,1 56,8 61,9 66,8 65,5 68,8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 44,4 45,6 46,7 48,1 49,0 51,2 52,1 55,8 57,5 58,4 59,2
1  Årsverk i institusjonar for eldre og funksjonshemma og årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller