Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

3   Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2004
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
I alt 45 571   44 878   43 447   42 532   43 075   42 921   42 406   42 691   42 236   41 894   41 635   41 013   40 985
Under 67 år 1 804 1 663 1 611 1 589 1 576 1 586 1 519 1 575 1 598 1 619 1 714 1 799 1 866
67-74 år 4 202 4 171 3 871 3 756 3 617 3 566 3 301 3 245 3 194 3 037 2 969 2 973 3 026
75-79 år 6 377 6 477 6 372 6 329 6 172 6 199 6 124 6 210 5 896 5 712 5 530 5 211 5 108
80-84 år 10 749 10 530 10 390 9 968 9 998 10 096 9 959 10 012 10 001 9 878 9 928 9 784 9 926
85-89 år 12 058 11 923 11 448 11 230 11 268 11 351 11 373 11 628 11 469 11 385 11 386 11 215 11 034
90 år og over 10 381 10 114 9 755 9 660 9 794 9 644 9 863 10 021 10 007 10 263 10 108 10 031 10 025
Uoppgitt alder 0 0 0 0  650  479  267 0 71 0 0 0 0

Standardtegn i tabeller