Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

2   Rom1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. 1991-2004. Prosent (N=talet på rom)
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rom i alt 38 665   39 022   38 454   37 966   37 196   36 831   37 216   37 300   37 668   37 715   38 145   38 250   38 424   38 857
Prosent i alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Rom for ein bebuar 79 79 80 80 81 82 83 84 85 86 88 89 91 93
Rom for to bebuarar 20 20 20 19 19 18 17 16 15 14 12 11 9 7
Rom for fleire bebuarar 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Rom i institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller