Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

13   Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1994-2003
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003
Fysioterapeutar i alt 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 614 3 743 3 773 3 795
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  470  485  485  496
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  248  266  267  265
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  881  900  920  947
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 014 2 092 2 101 2 087
                     
Fysioterapeutar med driftsavtale 2 001 2 017 2 016 2 041 2 264 2 281 2 359 2 468 2 452 2 479
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  204  223  230  240  251  264  275  280  284  303
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  126  130  132  130  147  148  144  159  165  166
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  531  537  538  552  604  607  607  633  638  640
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 141 1 127 1 116 1 118 1 262 1 262 1 334 1 397 1 366 1 371
                     
Fysioterapeutar med fast lønn  689  757  827  910  939  954 1 048 1 069 1 099 1 088
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  132  135  148  167  160  166  174  179  179  170
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 54 49 61 73 74 74 85 87 86 78
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  136  157  176  187  197  196  221  211  225  228
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  367  416  443  483  509  518  568  593  609  612
                     
Turnuskandidatar 73 84 92 91  106  104  111  115  102  101
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 16 17 20 21 22 21 19 19 19 16
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 14 10 13 11 15 12 13 16 10 14
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 16 17 18 18 18 21 23 24 20 22
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 27 39 40 41 51 50 56 56 53 48
                     
Fysioterapeutar utan avtale  158  175  200  214 51 81 96 90  120  127
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 2 4 5 7 3 1 2 8 3 7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 11 7 9 14 2 6 6 5 6 6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 46 50 62 15 26 31 32 38 57
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  101  118  136  132 32 47 56 45 73 56
1  Nær 90 årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller