Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

12   Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1994-2003
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Legar i alt 3 264 3 303 3 305 3 351 3 466 3 527 3 579 3 861 3 894 3 871
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  667  697  709  701
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  285  300  306  310
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  867  925  924  926
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764 1 760 1 939 1 954 1 934
                     
Legar med driftsavtale 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361 2 423 2 861 2 908 2 935
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  147  169  195  208  230  244  254  305  310  314
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  145  149  154  169  170  181  177  200  214  216
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  514  546  565  597  610  616  637  737  746  769
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320 1 355 1 620 1 638 1 636
                     
Legar med fast lønn 1 061  968  830  755  673  639  637  572  545  506
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  380  366  323  307  297  292  286  243  249  242
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 95 90 81 75 68 60 71 58 49 51
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  194  183  159  138  124  118  118  105  101 75
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  392  328  267  235  185  168  163  166  145  138
                     
Turnuskandidatar  187  200  195  193  214  220  263  326  337  336
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  101  108  108  101  102  104  121  139  142  135
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 28 25 24 29 24 34 41 41 43
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 28 27 29 27 37 41 51 61 60 61
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 32 37 34 41 46 51 57 84 93 97
                     
Legar utan avtale  191  209  213  226  282  308  256  101  105 95
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 6 6 4 6 4 5 10 7 10
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 5 5 4 4 4 4 1 2 1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 49 50 60 68 76 62 21 17 22
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  138  149  152  159  204  224  185 69 79 63

Standardtegn i tabeller