Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

11   Årsverk av ulike yrkesgruppar i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1994-2003
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002 2003
Legar 3 264 3 299 3 305 3 351 3 466 3 527 3 579 3 861 3 894 3 871
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  667  697  709  701
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  285  300  306  310
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  867  925  924  926
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 574 1 607 1 637 1 723 1 764 1 760 1 939 1 954 1 934
                     
Fysioterapeutar 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 614 3 743 3 773 3 795
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  353  380  402  435  435  451  470  485  485  496
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  205  196  215  228  238  240  248  266  267  265
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  726  757  783  819  834  851  881  900  920  947
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 014 2 092 2 101 2 087
                     
Jordmødrer  160  201  222  241  258  269  283  277  282  286
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 71 81 86 93 96 95  101 92 88 87
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 16 22 23 23 25 29 29 31 29 31
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 23 32 38 40 46 45 47 49 52 50
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 51 67 75 85 91  101  105  105  114  119
                     
Helsesystrer 1 453 1 504 1 538 1 578 1 611 1 650 1 725 1 807 1 877 1 865
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  259  267  259  270  273  259  307  301  311  309
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  122  120  133  123  130  133  142  148  159  146
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  338  361  371  383  391  402  407  435  460  448
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  735  756  775  801  818  856  869  922  946  962
1  Nær 90 årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller