Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

4   Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder. 1994-2003
  1994 19951 19962 19973 19984 19995 2000 2001 2002 2003
I alt 30 260 32 338 35 254 38 140 40 617 43 983 45 515 46 023 46 414 48 087
Under 67 år 9 013 9 169 9 592 10 783 11 573 12 545 13 452 14 079 14 378 15 401
67-74 år 4 118 3 993 4 630 5 096 5 140 5 557 5 653 5 426 5 305 5 140
75-79 år 4 319 4 654 5 423 6 037 6 135 6 736 6 819 6 558 6 196 5 986
80-84 år 5 859 5 590 6 340 7 031 7 297 7 817 8 524 8 520 8 431 8 794
85-89 år 4 183 4 457 5 257 5 987 6 414 6 878 7 156 7 263 7 579 7 820
90 år og over 2 070 2 121 2 523 2 912 3 260 3 564 3 911 4 177 4 525 4 946
Uoppgitt alder  698 2 354 1 489  294  798  886 0 0 0 0
1  Talet på bueiningar og bebuarer er noko for lågt.
2  For 3 008 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
3  For 1 971 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
4  For 1 576 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
5  For 496 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.

Standardtegn i tabeller