Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

16   Fysioterapeutårsverk1 etter virkeområde. 1994-2002
  Fysioterapeutar
i alt
Diagnose,
behandling og
rehabilitering
Skole/
helsestasjon
Miljøretta
helsevern
Anna førebyggjande
arbeid
Institusjonar
for eldre og
funksjonshemma
Administrasjon     Anna
1994 3 336 2 485  237 . .  415 .  198
1995 3 431 2 561  241 . .  398 .  231
1996 3 528 2 627  264 . .  392 .  244
1997 3 627 2 701  291 . .  371 .  263
1998 3 743 2 769  296 . .  382 .  297
1999 3 838 2 872  293 . .  419 .  254
20002 3 968 3 163  263 6 74  355  109  
2001 4 112 3 299  271 5 68  369 99  
2002 4 130 3 351  263 3 65  357 91  
1  Nær 90 årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.
2  Det er brot i tidsserien sidan 2000. Årsaka til dette er at det er innført nye virkeområde i forbindelse med KOSTRA.

Standardtegn i tabeller