Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

15   Legeårsverk etter virkeområde. 1994-2002
  Legar i alt Diagnose,
behandling og
rehabilitering
Skole/
helsestasjon
Miljøretta
helsevern
Anna
førebyggjande
arbeid
Institusjonar for
eldre og
funksjonshemma
Administrasjon      Anna
1994 3 457 2 760  210 . .  193 .  294
1995 3 436 2 752  213 . .  201 .  271
1996 3 518 2 830  217 . .  213 .  258
1997 3 555 2 864  219 . .  204 .  268
1998 3 689 2 976  222 . .  222 .  269
1999 3 752 3 044  227 . .  225 .  257
20001 3 809 3 102  228 82 65  230  103 .
2001 4 109 3 376  231 80 80  249 93 .
2002 4 151 3 429  232 75 71  257 87 .
1  Det er brot i tidsserien sidan 2000. Årsaka til dette er at det er innført nye virkeområde i forbindelse med KOSTRA.

Standardtegn i tabeller