Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

14   Årsverk i skolehelsetenesta og helsestasjonstenesta1. 1994-2002
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Personell i alt 2 372 2 550 2 628 2 735 2 817 2 874 2 916 3 003 3 073
Legar  210  213  217  219  222  227  228  231  232
Fysioterapeutar  237  241  264  291  296  293  263  271  263
Helsesystrer 1 430 1 477 1 520 1 557 1 577 1 612 1 654 1 719 1 755
Jordmødrer  135  176  201  224  240  256  253  251  256
Anna personell  360  443  427  443  484  487  517  530  566
1  Personell utan helsefagleg utdanning blei inkludert i statistikkgrunnlaget i 1988 (helsestasjonstenesta) og 1994 (skolehelsetjenesta)

Standardtegn i tabeller