Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

12   Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1994-2002
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Legar i alt 3 264 3 303 3 305 3 351 3 466 3 527 3 579 3 861 3 894
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  633  649  631  620  634  644  667  697  709
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  270  271  264  272  271  269  285  300  306
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  778  805  803  822  839  851  867  925  924
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764 1 760 1 939 1 954
                   
Legar med driftsavtale 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361 2 423 2 861 2 908
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  147  169  195  208  230  244  254  305  310
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  145  149  154  169  170  181  177  200  214
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  514  546  565  597  610  616  637  737  746
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320 1 355 1 620 1 638
                   
Legar med fast lønn 1 061  968  830  755  673  639  637  572  545
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  380  366  323  307  297  292  286  243  249
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 95 90 81 75 68 60 71 58 49
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  194  183  159  138  124  118  118  105  101
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  392  328  267  235  185  168  163  166  145
                   
Turnuskandidatar  187  200  195  193  214  220  263  326  337
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  101  108  108  101  102  104  121  139  142
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 28 25 24 29 24 34 41 41
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 28 27 29 27 37 41 51 61 60
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 32 37 34 41 46 51 57 84 93
                   
Legar utan avtale  191  209  213  226  282  308  256  101  105
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 6 6 4 6 4 5 10 7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 5 5 4 4 4 4 1 2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 49 50 60 68 76 62 21 17
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  138  149  152  159  204  224  185 69 79

Standardtegn i tabeller