Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

10   Årsverk av ulike yrkesgrupper i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Sentralitet. 1994-2002
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002
Legar per 10 000 innbyggjarar 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 8,5 8,6
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 9,8 10,1 9,8 9,7 10,0 10,2 10,6 11,1 11,3
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 8,0 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 8,5 8,9 9,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 8,1 8,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,4 7,3 8,0 8,0
                   
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0 8,3 8,3
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,1 7,4 7,7 7,8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 6,1 5,8 6,4 6,8 7,1 7,1 7,4 7,9 7,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 6,6 6,9 7,1 7,4 7,4 7,6 7,8 7,9 8,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,9 8,4 8,6 8,6
                   
Jordmødrer per 10 000 fødte 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3 47,8 48,8 50,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 84,2 95,5  103,2  116,5  122,4  122,2  128,2  127,2  129,5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 34,0 49,3 50,3 50,8 58,1 65,7 67,9 78,6 72,4
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 15,8 22,7 27,0 29,0 34,1 32,3 34,5 37,4 40,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 15,5 20,0 22,4 25,4 27,8 30,1 31,6 32,4 35,4
                   
Helsesystrer per 10 000 barn 0- 4 år 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3 61,0 64,1
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 60,5 62,8 61,4 65,2 66,5 63,4 76,2 77,2 82,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 51,6 51,4 57,1 53,1 57,3 58,7 63,6 68,5 75,2
Sentralitet 2 Mindre sentrale kommunar 46,9 50,4 51,8 53,5 54,6 56,1 56,8 61,9 66,8
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 44,4 45,6 46,7 48,1 49,0 51,2 52,1 55,8 57,5
1  Nær 90 årsverk av fysioterapeutar i bydelsovergripande tenester (Helsevernetaten) i Oslo kommune er inkluderte i statistikken frå og med 2000. Desse årsverka har tidlegare ikkje vore med i datagrunnlaget.

Standardtegn i tabeller