Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

3   Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2002
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt 45 571 44 878 43 447 42 532 43 075 42 921 42 406 42 691 42 236 41 894 41 635
Under 67 år 1 804 1 663 1 611 1 589 1 576 1 586 1 519 1 575 1 598 1 619 1 714
67-74 år 4 202 4 171 3 871 3 756 3 617 3 566 3 301 3 245 3 194 3 037 2 969
75-79 år 6 377 6 477 6 372 6 329 6 172 6 199 6 124 6 210 5 896 5 712 5 530
80-84 år 10 749 10 530 10 390 9 968 9 998 10 096 9 959 10 012 10 001 9 878 9 928
85-89 år 12 058 11 923 11 448 11 230 11 268 11 351 11 373 11 628 11 469 11 385 11 386
90 år og over 10 381 10 114 9 755 9 660 9 794 9 644 9 863 10 021 10 007 10 263 10 108
Uoppgitt alder 0 0 0 0  650  479  267 0 71 0 0

Standardtegn i tabeller