Statistisk sentralbyrå

Kommunale helse- og omsorgstjenester

2   Talet på rom1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. 1991-2002. Prosent
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Talet på rom 38 665 39 022 38 454 37 966 37 196 36 831 37 216 37 300 37 668 37 715 38 145 38 250
                         
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Rom for ein bebuar 78,6 79,4 79,6 80,3 80,9 81,7 83,1 83,8 85,0 86,0 87,8 89,2
Rom for to bebuarar 20,3 19,8 19,7 19,1 18,6 17,9 16,6 15,9 14,7 13,8 12,1 10,8
Rom for fleire bebuarar 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
1  Rom i institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller