Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

14   Kommunar/bydelar med tilbod om helsestasjon for ungdom. 2001
  Kommunar/bydelar med tilbodet
Tilbod om helsestasjon for ungdom  228
Tilbod ved helsestasjon for ungdom  
Prevensjonsrettleiing  225
Samlivsundervisning  176
Legekonsultasjon  201
Tiltak med sikte på å førebyggje psykiske vanskar  129
Tiltak med sikte på å førebyggje vanskar med rusmiddel  106

Standardtegn i tabeller