Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

13   Fysioterapeutårsverk, etter avtaleform og sentralitet. 2000-2001. Absolutte tal og prosent
  Fysioterapeutar i alt Med avtale Utan driftsavtale Med fast lønn Turnuskandidatar Fysioterapeutar i alt Med avtale Utan driftsavtale Med fast lønn Turnuskandidatar
  Absolutte tall Prosent
2001                    
I alt 4 112 2 484 92 1 396  139  100 60 2 34 3
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  550  287 8  231 23  100 52 2 42 4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  291  160 5  109 18  100 55 2 37 6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  981  635 33  280 33  100 65 3 29 3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 290 1 403 46  776 66  100 61 2 34 3
                     
2000                    
I alt 3 968 2 376 98 1 357  137  100 60 2 34 3
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  541  284 2  231 23  100 52 0 43 4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  273  145 6  106 16  100 53 2 39 6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  962  610 31  290 31  100 63 3 30 3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 193 1 338 59  730 67  100 61 3 33 3

Standardtegn i tabeller