Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

12   Fysioterapeutårsverk, etter virkeområde og sentralitet. 2000-2001. Absolutte tal og prosent
  Fysioterapeutar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Skole/helsestasjon Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funksjonshemma Administrasjon Fysioterapeutar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Skole/helsestasjon Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funksjonshemma Administrasjon
  Absolutte tall Prosent
2001                            
I alt 4 112 3 300  271 5 68  368 99  100 80 7 0 2 9 2
Sentralitet                            
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  550  404 40 2 18 64 22  100 73 7 0 3 12 4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  291  236 14 0 9 25 7  100 81 5 0 3 8 2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  981  797 65 0 14 81 24  100 81 7 0 1 8 2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 290 1 864  152 2 27  199 47  100 81 7 0 1 9 2
                             
2000                            
I alt 3 968 3 163  263 6 74  355  109  100 80 7 0 2 9 3
Sentralitet                            
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  541  381 44 3 15 71 27  100 70 8 1 3 13 5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  273  215 16 0 9 24 9  100 79 6 0 3 9 3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  962  777 63 1 15 80 25  100 81 7 0 2 8 3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 193 1 790  140 2 34  179 48  100 82 6 0 2 8 2

Standardtegn i tabeller