Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

10   Legeårsverk, etter virkeområde og sentralitet. 2000-2001. Absolutte tal og prosent
  Legar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Skole/helsestasjon Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funskjonshemma Administrasjon Legar i alt Diagnose, behandling og rehabilitering Skole/helsestasjon Miljøretta helsevern Anna førebyggjande arbeid Institusjonar for eldre og funksjonshemma Administrasjon
  Absolutte tal Prosent
2001                            
I alt 4 108 3 375  231 80 80  249 93  100 82 6 2 2 6 2
Sentralitet                            
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  742  577 42 22 19 47 35  100 78 6 3 3 6 5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  321  258 18 9 7 21 8  100 81 6 3 2 6 2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  987  831 48 15 16 62 15  100 84 5 2 2 6 1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 057 1 708  123 34 38  119 35  100 83 6 2 2 6 2
                             
2000                            
I alt 3 809 3 102  228 82 65  230  103  100 81 6 2 2 6 3
Sentralitet                            
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  710  556 39 21 18 43 32  100 78 5 3 3 6 4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  304  243 17 9 6 19 10  100 80 6 3 2 6 3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  922  777 45 16 11 55 19  100 84 5 2 1 6 2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 872 1 526  127 36 29  112 42  100 81 7 2 2 6 2

Standardtegn i tabeller