Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

9   Ubesatte stillingar i kommunehelsetenesta. Prosent av samla årsverksinnsats. Ulike yrkesgruppar. Sentralitet. 2000-2001
  Alle Legar Fysioterapeutar Helsesystrer Jordmødre
  2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
I alt 5 4 6 4 3 2 6 7 12 13
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 10 8 11 8 9 5 10 12 13 14
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 9 7 10 10 8 3 7 7 22 11
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 4 3 5 3 1 1 7 4 8 10
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 3 2 3 2 2 1 4 6 11 13

Standardtegn i tabeller