Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

7   Utførde årsverk i skolehelsetenesta og helsestasjonstenesta1. Sentralitet. 1987-2001
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Personell i alt 1 499 1 640 1 693 1 744 1 846 1 885 2 116 2 372 2 550 2 628 2 735 2 817 2 874 2 916 3 003
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  263  297  315  319  336  351  374  429  453  457  473  488  480  515  504
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  116  133  133  142  151  160  168  201  209  217  215  227  240  229  240
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  349  378  396  404  413  435  482  548  598  623  640  644  658  670  707
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  770  831  849  880  947  938 1 092 1 194 1 290 1 332 1 406 1 458 1 496 1 501 1 553
                               
Legar  210  200  198  208  209  212  220  210  213  217  219  222  227  228  231
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 36 39 37 41 41 42 44 40 40 38 36 38 38 39 42
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 17 18 17 18
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 43 38 41 42 42 42 43 42 44 42 45 44 45 45 48
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  116  107  105  110  110  111  116  112  112  120  120  123  126  127  123
                               
Fysioterapeutar 75 87  103  119  145  157  184  237  241  264  291  296  293  263  271
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 11 14 17 21 25 26 29 33 33 35 40 39 37 44 40
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 3 8 8 11 11 11 14 15 16 19 21 21 16 14
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 17 18 17 31 29 38 49 52 55 66 69 66 70 63 65
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 43 51 62 60 80 82 95  138  138  146  164  169  167  140  152
                               
Helsesystrer, jordmødre og anna personell 1 213 1 353 1 393 1 416 1 493 1 516 1 712 1 925 2 096 2 147 2 224 2 300 2 354 2 424 2 500
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  216  245  262  257  270  283  301  357  379  384  397  411  405  433  422
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 97  114  109  118  124  132  140  171  177  184  179  189  202  197  207
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  290  322  339  331  342  356  390  454  500  515  527  534  543  562  593
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  610  673  683  710  757  745  881  943 1 040 1 065 1 121 1 167 1 203 1 233 1 278
1  Personell utan helsefagleg utdanning blei inkludert i statistikkgrunnlaget i 1988 (helsestasjonstenesta) og 1994 (skolehelsetenesta).

Standardtegn i tabeller