Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

6   Utførde årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1987-2001
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fysioterapeutar i alt 2 480 2 515 2 549 2 623 2 743 2 818 2 888 2 921 3 033 3 135 3 256 3 361 3 420 3 614 3 743
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  279  285  292  313  335  341  361  353  380  402  435  435  451  470  486
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  157  158  164  172  184  189  196  205  196  215  228  238  240  248  266
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  607  606  616  639  648  682  704  726  757  783  819  834  851  881  900
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 437 1 465 1 477 1 499 1 576 1 605 1 626 1 637 1 699 1 735 1 774 1 854 1 877 2 014 2 092
                               
Fysioterapeutar med driftsavtale 2 110 2 104 2 077 2 070 2 043 2 042 2 059 2 001 2 017 2 016 2 041 2 264 2 281 2 359 2 468
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  201  199  193  200  200  210  208  204  223  230  240  251  264  275  280
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  132  135  137  132  131  131  128  126  130  132  130  147  148  144  159
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  525  520  521  531  510  518  528  531  537  538  552  604  607  607  633
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 252 1 251 1 227 1 207 1 202 1 184 1 195 1 141 1 127 1 116 1 118 1 262 1 262 1 334 1 397
                               
Fysioterapeutar med fast lønn  299  320  356  419  522  571  603  689  757  827  910  939  954 1 048 1 070
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 63 76 88  100  112  110  123  132  135  148  167  160  166  174  179
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 18 16 21 31 35 40 52 54 49 61 73 74 74 85 87
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 52 54 59 76 98  114  125  136  157  176  187  197  196  221  211
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  166  175  187  213  278  307  303  367  416  443  483  509  518  568  593
                               
Turnuskandidater 25 15 17 33 59 57 72 73 84 92 91  106  104  111  115
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 12 8 7 12 19 17 23 16 17 20 21 22 21 19 19
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 5 3 2 5 13 9 9 14 10 13 11 15 12 13 16
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 5 2 4 4 9 12 13 16 17 18 18 18 21 23 24
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 4 3 3 11 19 19 28 27 39 40 41 51 50 56 56
                               
Fysioterapeutar utan avtale 46 75 99  102  120  147  154  158  175  200  214 51 81 96 90
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 3 3 4 2 5 5 8 2 4 5 7 3 1 2 8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 2 4 4 4 6 9 7 11 7 9 14 2 6 6 5
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 26 30 31 27 31 38 39 43 46 50 62 15 26 31 32
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 15 38 60 68 78 96  100  101  118  136  132 32 47 56 45

Standardtegn i tabeller