Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

5   Utførde årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Sentralitet. 1987-2001
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Legar i alt 2 995 2 935 2 960 3 016 3 069 3 137 3 211 3 264 3 303 3 305 3 351 3 466 3 527 3 579 3 859
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  580  614  608  618  619  614  637  633  649  631  620  634  644  667  695
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  247  248  252  255  253  258  266  270  271  264  272  271  269  285  300
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  702  688  717  726  738  750  770  778  805  803  822  839  851  867  925
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 1 467 1 385 1 384 1 417 1 460 1 514 1 538 1 582 1 578 1 607 1 637 1 723 1 764 1 760 1 939
                               
Legar med driftsavtale/1 Privatpraktiserande fastlegar 1 581 1 535 1 530 1 530 1 565 1 624 1 714 1 826 1 927 2 068 2 176 2 297 2 361 2 423 2 859
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  139  133  122  127  131  142  138  147  169  195  208  230  244  254  303
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar  131  121  125  123  124  129  137  145  149  154  169  170  181  177  200
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  479  467  478  471  475  478  495  514  546  565  597  610  616  637  737
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  833  815  805  810  836  876  944 1 020 1 063 1 153 1 202 1 288 1 320 1 355 1 620
                               
Legar med fast lønn 1 058 1 044 1 094 1 150 1 148 1 146 1 133 1 061  968  830  755  673  639  637  573
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar  341  347  362  380  379  374  396  380  366  323  307  297  292  286  243
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 87 94 98  102 97  101 98 95 90 81 75 68 60 71 58
Sentralitet 2 Sentrale kommunar  165  172  195  205  213  205  206  194  183  159  138  124  118  118  105
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  465  431  440  463  459  467  435  392  328  267  235  185  168  163  166
                               
Turnuskandidater  210  223  198  180  185  165  179  187  200  195  193  214  220  263  326
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 94  115  112 98 98 89 97  101  108  108  101  102  104  121  139
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 26 29 23 26 25 22 26 26 28 25 24 29 24 34 41
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 38 33 25 28 28 29 28 28 27 29 27 37 41 51 61
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 54 45 38 29 34 25 28 32 37 34 41 46 51 57 84
                               
Legar utan avtale  146  133  138  155  171  201  185  191  209  213  226  282  308  256  101
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 6 19 12 13 11 10 7 6 6 6 4 6 4 5 10
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4 4 5 5 6 7 5 4 5 5 4 4 4 4 1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 21 16 19 23 23 38 42 43 49 50 60 68 76 62 21
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar  116 94  101  115  132  147  131  138  149  152  159  204  224  185 69
1  Privatpraktiserande fastlegar frå 2001.

Standardtegn i tabeller