Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

4   Utførde årsverk av ulike yrkesgruppar i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Fylke. 1987-2001
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Legar per 10 000 innbyggjarar 7,2 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 8,5
Østfold 6,5 6,2 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 7,0 7,4 7,1 7,9
Akershus 6,5 6,4 6,1 6,0 6,2 6,5 6,5 6,8 6,9 6,6 6,6 6,8 7,1 6,9 7,5
Oslo 9,1 7,1 7,3 7,5 7,5 7,6 7,8 7,4 7,5 7,8 7,8 8,6 8,7 7,9 9,1
Hedmark 7,0 7,1 7,2 7,5 7,1 7,3 7,3 7,6 7,8 7,7 7,7 7,9 7,9 8,3 8,7
Oppland 7,9 7,8 8,0 8,1 8,2 8,1 8,2 8,6 8,2 8,4 8,3 8,6 8,7 8,8 9,1
Buskerud 6,7 7,3 6,9 7,1 7,2 7,3 7,2 7,4 7,4 7,7 7,6 7,6 7,4 7,4 8,1
Vestfold 6,4 6,0 6,3 6,2 6,5 6,6 6,5 6,5 7,4 6,4 6,8 7,0 6,9 7,3 7,3
Telemark 7,6 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,9 8,1 7,9 8,3 8,6
Aust- Agder 7,4 7,4 7,3 7,3 7,9 7,8 8,0 8,5 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 8,1 8,9
Vest- Agder 7,4 7,1 7,3 7,7 7,9 8,4 8,5 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 8,3 8,4 8,6
Rogaland 6,2 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 6,2 6,3 6,6 6,5 6,6 7,1 6,8 7,1 7,3
Hordaland 6,3 6,1 6,4 6,7 7,1 7,0 7,1 7,2 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 7,7 8,3
Sogn og Fjordane 7,6 8,2 8,3 8,7 8,4 8,8 8,6 8,5 8,9 8,6 8,7 8,7 9,6 10,0 9,8
Møre og Romsdal 7,8 7,6 7,7 7,8 7,8 7,7 7,9 7,9 8,1 8,0 8,2 8,2 8,4 8,5 9,6
Sør- Trøndelag 6,2 6,3 6,0 5,8 6,0 6,7 6,9 7,2 6,7 6,9 7,1 7,1 7,1 7,6 8,1
Nord- Trøndelag 6,8 7,0 7,4 7,1 6,8 7,4 8,1 8,0 7,9 7,6 7,7 7,5 7,9 8,1 8,8
Nordland 7,5 7,8 7,6 7,9 8,0 8,2 8,5 8,5 8,9 8,6 8,9 8,9 8,8 9,0 9,5
Troms 8,2 8,6 8,1 8,5 8,1 8,2 9,0 8,4 8,8 8,7 8,5 8,5 9,2 9,9 9,9
Finnmark 9,8 11,7 11,2 10,6 10,7 10,8 11,5 11,4 11,3 11,1 10,7 11,6 10,4 10,9 12,1
                               
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0 8,3
Østfold 5,6 5,6 5,6 6,0 6,3 6,2 6,4 6,3 6,3 6,6 6,8 6,5 6,9 7,2 7,5
Akershus 7,1 7,2 7,0 7,0 7,4 7,6 7,9 7,5 7,7 7,5 7,6 7,9 7,9 7,8 8,6
Oslo 9,7 9,5 9,7 9,5 9,8 9,9 9,3 8,9 8,7 9,3 9,2 9,5 9,2 11,0 10,5
Hedmark 6,4 6,4 6,5 6,7 6,3 7,2 7,1 7,3 7,6 8,1 8,1 8,1 8,2 8,5 8,8
Oppland 6,7 6,7 7,1 7,2 7,2 7,2 7,7 7,8 8,3 8,2 8,7 9,4 9,1 9,3 9,5
Buskerud 7,1 7,5 7,7 7,4 8,3 8,6 8,6 8,3 8,8 8,8 9,2 9,1 9,0 10,0 9,8
Vestfold 6,8 6,3 6,4 6,8 6,6 6,6 7,2 6,9 6,8 6,9 6,9 7,2 7,0 7,3 7,3
Telemark 4,8 4,7 4,5 5,2 5,1 5,3 6,0 6,1 6,0 6,2 6,7 6,9 6,7 7,0 7,6
Aust- Agder 5,0 4,7 4,9 5,4 5,8 6,1 6,0 6,6 6,6 6,7 7,0 7,2 7,3 7,3 7,8
Vest- Agder 5,6 5,5 5,8 5,8 5,6 6,1 5,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,7 6,7 6,8 7,1
Rogaland 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 5,2 5,1 5,7 5,6 5,8 6,2 6,7
Hordaland 5,5 5,4 5,5 5,8 5,8 6,1 6,2 6,4 6,8 7,1 7,1 7,5 7,5 7,7 8,3
Sogn og Fjordane 4,5 4,3 4,7 4,9 5,5 5,3 5,5 6,3 6,0 6,3 6,7 6,7 7,2 7,5 7,7
Møre og Romsdal 4,8 4,9 5,2 5,1 5,7 5,6 5,9 5,7 6,0 6,2 6,8 6,9 7,3 7,3 7,5
Sør- Trøndelag 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7 4,7 4,9 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,8 6,6 6,8
Nord- Trøndelag 4,4 4,9 4,5 5,0 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 6,8 7,3 7,8
Nordland 4,8 5,0 4,4 4,8 5,0 5,4 5,8 5,9 6,4 7,2 7,0 7,0 7,6 8,0 7,8
Troms 6,0 5,9 5,8 5,9 6,5 6,0 7,0 7,3 8,0 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 9,2
Finnmark 4,8 4,0 4,8 5,0 5,8 5,6 5,8 6,4 6,3 6,6 7,5 8,0 8,2 8,2 8,7
                               
Jordmødre per 10 000 barn 0 år 17,1 18,6 18,1 18,6 20,5 23,8 26,6 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3 47,8 49,0
Østfold 4,3 8,4 5,4 5,2 6,8 7,6 7,9 12,3 15,7 19,5 22,4 31,1 27,3 31,1 37,7
Akershus 11,0 6,5 6,7 5,8 8,2 8,6 10,6 13,9 19,5 25,1 22,0 24,7 30,2 30,3 32,0
Oslo 8,5 12,9 8,6 7,9 10,3 12,2 16,4 21,6 23,7 25,4 26,9 25,5 28,3 30,7 31,7
Hedmark 9,8 5,3 5,7 6,6 3,1 8,1 12,1 17,1 29,3 36,6 40,4 39,4 39,0 45,7 49,5
Oppland 16,7 21,9 16,8 19,2 18,1 30,7 30,5 25,1 37,1 47,9 50,0 59,8 53,4 49,3 52,2
Buskerud 27,0 23,3 27,3 29,5 25,5 24,4 27,0 27,9 31,3 36,2 36,9 48,0 50,4 60,0 54,0
Vestfold 8,0 14,9 6,9 5,0 5,1 5,1 8,1 9,3 12,9 19,4 19,9 23,7 23,4 28,3 24,0
Telemark 12,9 18,2 16,2 20,2 21,1 31,2 38,4 34,9 40,8 44,2 58,1 59,0 60,0 85,1 80,1
Aust- Agder 6,6 3,9 3,7 7,8 9,3 13,5 25,0 30,4 33,4 37,9 42,2 38,4 37,2 42,9 53,5
Vest- Agder 6,2 5,4 5,6 5,6 9,2 11,7 24,0 20,1 31,0 33,6 38,2 42,2 43,8 44,5 47,1
Rogaland 12,7 10,1 11,0 14,1 15,8 16,3 16,9 14,4 27,8 26,9 28,5 29,9 33,5 35,3 35,2
Hordaland 14,2 14,5 17,3 16,0 17,8 20,4 23,0 23,3 27,3 33,8 39,1 44,0 43,0 42,5 42,7
Sogn og Fjordane 47,6 45,1 65,7 66,7 58,8 65,7 54,1 70,2 87,5 95,7  104,0  118,1  118,0  113,6  115,2
Møre og Romsdal 38,4 47,4 46,7 47,2 47,7 48,4 50,0 45,3 68,7 68,7 69,0 71,1 63,2 71,0 74,0
Sør- Trøndelag 12,0 15,3 11,4 11,0 13,1 18,2 22,0 18,5 22,1 27,3 34,5 34,9 44,7 48,6 39,8
Nord- Trøndelag 24,6 34,0 40,5 34,2 39,9 55,0 57,2 44,2 47,1 55,2 61,7 64,1 63,9 60,3 71,2
Nordland 30,1 40,5 40,5 41,6 55,7 64,0 65,6 60,8 62,4 57,3 63,9 70,0 68,9 61,8 70,9
Troms 19,8 17,2 16,6 17,3 27,7 30,6 18,7 21,2 19,4 29,6 45,3 59,6 53,2 57,8 57,4
Finnmark 65,2 63,3 53,1 62,5 63,3 63,9 98,6 82,0  101,0 80,4  101,3  118,0  141,3  136,4  165,8
                               
Helsesystrer per 10 000 barn 0- 4 år 43,4 41,2 41,4 41,2 41,6 41,4 44,7 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3 61,0
Østfold 45,7 47,1 48,0 48,0 48,1 49,3 49,2 53,3 53,5 53,3 53,4 54,1 57,3 52,7 57,5
Akershus 50,2 46,8 48,3 46,7 43,9 42,0 46,3 47,3 50,2 50,7 51,6 51,9 55,2 54,6 54,1
Oslo 51,7 35,9 36,8 37,5 38,9 38,7 41,2 44,6 48,3 50,4 51,2 51,7 53,5 55,4 61,7
Hedmark 40,7 49,0 46,8 47,9 40,5 40,2 49,0 53,6 62,2 61,5 55,9 58,5 57,7 65,6 68,7
Oppland 51,5 47,3 47,2 47,6 48,6 49,8 47,1 46,6 50,9 53,6 58,3 57,4 56,6 62,1 65,4
Buskerud 37,7 43,4 42,0 45,0 43,9 46,3 47,4 49,2 54,0 53,8 52,4 51,9 54,9 57,3 56,8
Vestfold 47,7 49,7 45,9 31,2 38,9 45,2 45,4 50,6 51,7 52,6 52,5 53,2 54,0 56,3 61,2
Telemark 38,8 36,3 43,2 38,5 34,1 33,7 42,4 49,6 55,5 54,2 56,3 56,1 61,2 65,1 63,9
Aust- Agder 47,4 45,3 42,1 46,9 49,4 48,2 53,7 48,0 52,4 58,1 59,0 58,1 48,8 50,7 62,7
Vest- Agder 42,5 32,0 31,3 33,4 37,0 40,2 39,7 42,9 44,9 45,3 48,7 48,4 48,2 54,1 61,2
Rogaland 31,9 29,7 29,8 26,9 29,9 31,1 32,2 37,3 36,2 39,0 41,2 41,9 45,1 46,2 50,9
Hordaland 32,1 30,1 28,4 31,4 32,5 35,6 37,9 41,6 41,9 42,8 43,0 46,3 46,2 49,4 53,1
Sogn og Fjordane 33,6 42,8 41,9 48,0 43,2 40,7 43,9 46,5 47,6 49,3 55,6 59,1 60,9 62,4 66,7
Møre og Romsdal 36,6 38,1 39,9 38,5 40,8 44,2 44,6 49,8 57,0 53,9 54,4 53,9 53,0 57,8 60,6
Sør- Trøndelag 50,0 45,7 47,9 46,6 48,0 42,0 48,4 48,2 49,2 47,1 54,3 57,7 60,6 63,5 63,3
Nord- Trøndelag 42,1 48,8 42,1 53,1 51,5 53,6 53,3 58,2 56,0 61,6 59,1 58,7 62,3 60,7 67,0
Nordland 45,8 43,3 44,7 43,7 45,1 45,3 50,2 55,2 53,3 56,0 59,9 60,8 63,5 73,5 76,3
Troms 59,6 55,0 59,4 56,9 55,5 36,2 59,1 61,3 56,6 61,5 63,3 65,6 62,5 72,5 84,1
Finnmark 58,7 58,5 61,3 61,5 65,5 59,4 57,8 60,4 54,4 60,5 60,7 76,9 67,8 71,2 75,9

Standardtegn i tabeller