Statistisk sentralbyrå


Kommunehelsetjenesten - lege, fysioterapeut og forebyggende tjenester

1   Utførde årsverk av ulike yrkesgruppar i kommunehelsetenesta utanfor institusjonar for eldre og heimetenestene. Årsverk per 10 000 innbyggjarar. Sentralitet. 1987-2001
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Legar per 10 000 innbyggjarar 7,2 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 8,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 8,7 9,3 9,3 9,5 9,5 9,5 9,8 9,8 10,1 9,8 9,7 10,0 10,2 10,6 11,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 7,5 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 8,5 8,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 6,6 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 8,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,0 6,4 6,4 6,5 6,6 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,4 7,3 8,0
                               
Fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0 8,3
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 4,2 4,3 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,9 6,3 6,8 6,9 7,1 7,4 7,7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 4,8 4,8 4,9 5,2 5,5 5,6 5,9 6,1 5,8 6,4 6,8 7,1 7,1 7,4 7,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 5,7 5,6 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,4 7,4 7,6 7,8 7,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 6,8 6,8 6,8 6,9 7,2 7,3 7,3 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,9 8,4 8,6
                               
Jordmødre per 10 000 barn 0 år 17,1 18,6 18,1 18,6 20,5 23,8 26,6 26,6 33,4 36,8 40,3 44,2 45,3 47,8 49,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 62,6 62,1 70,0 72,2 80,0 86,6 89,0 84,2 95,5  103,2  116,5  122,4  122,2  128,2  128,3
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 22,9 31,6 28,5 31,1 30,3 36,8 41,6 34,0 49,3 50,3 50,8 58,1 65,7 67,9 78,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 7,5 11,5 7,1 7,8 8,2 12,4 15,4 15,8 22,7 27,0 29,0 34,1 32,3 34,5 37,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 7,2 7,4 7,2 7,3 9,0 10,4 13,1 15,5 20,0 22,4 25,4 27,8 30,1 31,6 32,4
                               
Helsesystrer per 10 000 barn 0-4 år 43,4 41,2 41,4 41,2 41,6 41,4 44,7 47,8 49,6 50,8 52,1 53,3 54,6 57,3 61,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 46,4 48,2 52,0 52,8 52,5 53,7 56,2 60,5 62,8 61,4 65,2 66,5 63,4 76,2 77,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 41,8 41,3 35,7 43,1 44,4 47,0 47,3 51,6 51,4 57,1 53,1 57,3 58,7 63,6 68,5
Sentralitet 2 Mindre sentrale kommunar 41,7 42,5 42,9 38,9 39,2 40,6 43,4 46,9 50,4 51,8 53,5 54,6 56,1 56,8 61,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 43,5 38,6 38,6 38,7 39,3 37,7 41,9 44,4 45,6 46,7 48,1 49,0 51,2 52,1 55,8

Standardtegn i tabeller