Statistisk sentralbyrå


13   Fysioterapeutårsverk, etter avtaleform og sentralitet. 1998-1999. Absolutte tal og prosent
  Fysioterapeutar i alt Med avtale Utan driftsavtale Med fast lønn Turnus-
kandidatar
Fysioterapeutar i alt Med avtale Utan driftsavtale Med fast lønn Turnus-
kandidatar
  Absolutte tall Prosent
1998 i alt 3 743 2 278 53 1 272 140 100 61 1 34 4
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 498 257 3 209 28 100 52 1 42 6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 267 148 2 97 20 100 55 1 36 7
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 920 606 15 273 27 100 66 2 30 3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 058 1 267 33 693 65 100 62 2 34 3
                     
1999 i alt 3 838 2 300 83 1 320 136 100 60 2 34 4
Sentralitet                    
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar 522 272 1 223 27 100 52 0 43 5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar 270 148 6 99 17 100 55 2 36 6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar 945 610 26 279 30 100 64 3 30 3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar 2 101 1 270 49 719 62 100 60 2 34 3

Standardtegn i tabeller